Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   19 835

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
falochron   m falochrón m
falować   ndk falováti; kołychátisie
falowy   fálovy
falset   m falsét m
falsetowy   falsétovy
falstart   m fálstart m
falsyfikacja   f falsyfikácija f
falsyfikat   m faksyfikát m
fałd   m 1. p. fałda; 2. geol. fałd m; ◊ przysiadywać ~ów usiêdlivo praciováti
fałda   f fáłda f; záhib m; zbôrka f; zmórščka f
fałdować   ndk fałdováti; zahibáti; robíti zbôrki, zbiráti; mórščyti
fałdować się   ndk fałdovátisie; zahibátisie; mórščytisie
fałdzisty   pofałdóvany; pozbiêrany; pomórščany
fałsz   m 1. falš m; neprávda f; obłúda f; 2. (w utworze muzycznym) falš
fałszerstwo   n falsyfikácija f; pudrôbka f
fałszerz   m falsyfikátor m; pudrôbščyk m
fałszować   ndk 1. (w utworze muzycznym) falšováti; 2. (podrabiać) falsyfikováti; pudrobláti
fałszywie   falšývo
fałszywiec   m falšýveć m
fałszywka   f falšývka f
fałszywość   f falšývosť f
fałszyw|y   1. falšývy; pudróblany; nepravdívy; ~e pieniądze falšývy (pudróblany) hróšy; ~y policjant nepravdívy policijánt; 2. pomyłkóvy; neprávilny; ~y wniosek pomyłkóva vysnóva; ~y krok neprávilny krok; ~y ślad (trop) pomyłkóvy sliêd (trôp); 3. neščêry, falšývy, obłúdny
fama   f čútka f, pohołóska f; fama niesie, że... chódit čútka (pohołóska), što...
familia   f żart. simjá f; rudniá f
familiarnie   familjárno