Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   20 958

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
grafomański   grafománśki
grafomaństwo   p. grafomania
grajdołek   m hłuchí kutók; hłuš f
grajek   m amátorśki muzykánt m
gram   m hram m
gramatycznie   hramatýčno, zhôdno z hramátykoju
gramatyczny   hramatýčny, zhôdny z hramátykoju
gramatyk   m hramátyk m
gramatyka   f hramátyka f; ~ języka duńskiego hramátyka dánśkoji movy; ~ opisowa opisálna hramátyka
gramofon   m gramofón m
gramofonowy   gramofónny
gramolić się   ndk karáskatisie; ~ do samochodu karáskatisie do samochódu
gramowy   hrámovy; odważnik ~ hrámovy odvážnik
granat   I m bot. 1. (drzewo) hranátnik m; 2. (owoc) hranát m
granat   II m miner. hranát m
granat   III m hranáta f; rzucić ~em kínuti hranátu
granatnik   m hranatomjót m
granatowiec   m bot. hranátnik m
granatowy   I (kolor) granatóvy
granatowy   II hranátowy
grand prix   [wym. gran prý] f grand prix [wym. gran prý] f
grand|a   f 1. avantúra m; skandáł m; 2. bánda f; brážka f; 3. gránda f; kumpánija f; kúpa f; ◊ na ~ę naprołôm; nacháłom
graniastosłup   m graniastósłup m
graniast|y   1. kantóvy; graniásty; 2. perevjázlisty, perêsty; ~a krowa perevjázlista (perêsta) koróva
grani|ca   f hranícia f; mežá f; ~ca państwowa deržávna hranícia; ~ca gospodarstwa hranícia (mežá) hospodárki; ~ca sprężystości materiału mežá elastýčnosti materjáłu; działać w ~cach rozsądku diêjati v méžach zdoróvoho rózumu; wszystko ma swoje ~ce usiómu je svojá mežá; wyjechać za ~cę výjichati za hraníciu; ◊ bez ~c a) bez méžuv; bezhraníčny, bezméžny; b) bezhraníčno, bezméžno; zamknąć ~ce zakrýti hraníci