Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   19 835

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
bierny   1. pasývny, bezdiêjny, apatýčny, vjáły; 2. chem. inértny; 3. jęz. pasývny; imiesłów przymiotnikowy ~ pasývny dijeprymiêtnik
bierwiono   n bervenó n, kruhlák m; kołódka f, kołóda f, kloc m
bierzmować   rel. biežmováti
bierzmowanie   n biežmovánie n
bies   m biês m
biesiada   f besiêda f, hostína f
biesiadnik   m besiêdnik m
biesiadny   besiêdny
biesiadować   besiêdovati, hostiováti
bieżąc|y   1. bihúščy, tekúščy; tepéryšni; ~y miesiąc bihúščy (tekúščy) miêseć; ~e sprawy bihúščy (tepéryšni) správy; 2. tekúščy, płyvúščy; ~a woda tekúšča vodá; ◊ na ~o postojánno, stáło, systematýčno
bieżnia   f biêžnia f
bieżnik   m biêžnik m
bieżnikować   bižnikováti
big-band   m big-bánd m
bigamia   f bigámija f
bigamiczny   bigamíčny
bigamista   m bigamíst m
bigamistka   f bigamístka f
bigbit   m bigbít m
bigbitowy   bigbitóvy
bigos   m bígos m
bigot   m sviaténnik m, devót m
bigoteria   f sviaténstvo n, devócija f
bigotka   f sviaténnicia f, devótka f
bijać   bíti čas od čásu