Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   21 043

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
fuksem   nespodiêvano; ščaslívym tráfom
fuksiarz   m udáčnik m, ščaslíveć m
ful   pot. ful; mnôho; mnužêń
fundacja   f fundácija f
fundament   m fundáment m, pudmúrok m
fundamentalista   m fundamentalíst m
fundamentalistyczny   fundamentalistýčny
fundamentalizm   m fundamentalízm m
fundamentalny   fundamentálny, hołôvny, osnôvny
fundamentowy   fundaméntovy, pudmúrkovy
fundator   m fundátor m
fundnąć   dk pot. 1. komuś zafundováti komúś; kupíti komúś; zapłatíti za kohóś; 2. sobie správiti sobiê
fundować   ndk 1. pot. komuś fundováti komúś; kupláti komúś; płatíti za kohóś; 2. pot. sobie spravláti sobiê; 3. fundováti; zakładáti; budováti
fundusz   m fúnduš m; ~ płac fúnduš zarobôtnoji płáty; ~ pomocy społecznej fúnduš socijálnoji pómoščy; ~ ubezpieczeniowy fúnduš ubezpečénia
funkcja   f 1. fúnkcija f; ~ skarbnika fúnkcija skárbnika; ~ serca fúnkcija sércia; 2. mat. fúnkcija f; ~ liniowa liniêjna fúnkcija
funkcjonalizm   m funkcijonalízm m
funkcjonalność   f funkcijonálnosť f
funkcjonalny   funkcijonálny
funkcjonariusz   m funkcijoniêr m
funkcjonować   ndk funkcijonováti; diêjati
funkcyjny   funkcíjny
funt   m funt m; ◊ coś jest niewarte ~a kłaków štoś łómanoho hrošá ne várte
fura   f 1. fôra f, vôz m; 2. mnužêń f; mása f; kúpa f; ~ kłopotów mnužêń (mása, kúpa) kłópotu
furażerka   f pilótka f
furczeć   ndk furčáti