Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   19 835

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
fuksem   nespodiêvano; ščaslívym tráfom
fuksiarz   m udáčnik m, ščaslíveć m
ful   pot. ful; mnôho; mnužêń
fundacja   f fundácija f
fundament   m fundáment m, pudmúrok m
fundamentalista   m fundamentalíst m
fundamentalistyczny   fundamentalistýčny
fundamentalizm   m fundamentalízm m
fundamentalny   fundamentálny, hołôvny, osnôvny
fundamentowy   fundaméntovy, pudmúrkovy
fundator   m fundátor m
fundnąć   dk pot. 1. komuś zafundováti komúś; kupíti komúś; zapłatíti za kohóś; 2. sobie správiti sobiê
fundować   ndk 1. pot. komuś fundováti komúś; kupláti komúś; płatíti za kohóś; 2. pot. sobie spravláti sobiê; 3. fundováti; zakładáti; budováti
fundusz   m fúnduš m; ~ płac fúnduš zarobôtnoji płáty; ~ pomocy społecznej fúnduš socijálnoji pómoščy; ~ ubezpieczeniowy fúnduš ubezpečénia
funkcja   f 1. fúnkcija f; ~ skarbnika fúnkcija skárbnika; ~ serca fúnkcija sércia; 2. mat. fúnkcija f; ~ liniowa liniêjna fúnkcija
funkcjonalizm   m funkcijonalízm m
funkcjonalność   f funkcijonálnosť f
funkcjonalny   funkcijonálny
funkcjonariusz   m funkcijoniêr m
funkcjonować   ndk funkcijonováti; diêjati
funkcyjny   funkcíjny
funt   m funt m; ◊ coś jest niewarte ~a kłaków štoś łómanoho hrošá ne várte
fura   f 1. fôra f, vôz m; 2. mnužêń f; mása f; kúpa f; ~ kłopotów mnužêń (mása, kúpa) kłópotu
furażerka   f pilótka f
furczeć   ndk furčáti