Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   22 087

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
antywojenny   antyvojénny
anulować   1. ndk anulováti, kasováti; 2. dk anulováti, skasováti
anyż   m bot. anýž m
anyżowy   anýžovy
anyżówka   f anyžôvka f
aorta   f aórta f
apanaże   pl 1. hist. apanážy pl; 2. dochódy pl; zapłáta f; vynahoróda f
aparat   m 1. aparát m; ~ fotograficzny fotografíčny aparát; 2. aparát m; ~ państwowy deržávny aparát
aparatczyk   m aparátčyk m
aparatura   f aparatúra f; ~ nagłaśniająca zvukovzmucniálna aparatúra
apartament   m apartáment m
apartheid   [wym. aparthéjt] m apartheid m
apaszka   f apáška f
apatia   f apátyja f; rumnodúšnosť f; mlávosť f
apatyczny   apatýčny; rumnodúšny; mlávy
apel   m 1. ápel m; ~ poranny; ránišni ápel; ~ poległych ápel pohíbłych; 2. zvorót m, záklik m; odózva f; ~ do ludności o pomoc zvorót do ludi za pómoščeju
apelacj|a   f apelacija f; wnieść (złożyć) ~ę od wyroku vnésti apeláciju od prysúdu
apelacyjny   apelacíjny
apelować   1. zaklikáti, zvoróčuvatisie <z odózvoju, z záklikom>; ~ do sumienia zvoróčuvatisie do sumiênia; 2. apelováti; ~ do sądu wyższej instancji apelováti do sudá výžšoji instánciji
apelowy   apelóvy; plac ~ apelovy plac
apetyczny   apetýtny
apetyt   m apetýt m
aplauz   m óplaski pl
aplikacja   f aplikácija f
aplikacyjny   aplikacíjny