Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   19 835

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
formalny   formálny
format   m formát m; ◊ człowiek wielkiego ~u čołoviêk velíkoho formátu
formatować   ndk formatováti
formować   ndk 1. formováti, nadaváti fórmu; 2. formováti, organizováti; 3. formováti, ustavláti
formować się   ndk 1. formovátisie, nabiráti fórmu; 2. formovátisie, ustavlátisie
formularz   m formulár m
formuła   f fórmuła f; ~ przysięgi fórmuła prysiáhi; ~ matematyczna matematýčna fórmuła
formułka   f fórmułka f, fráza f
formułować   ndk formulováti, vykázuvati
fornal   m párubok-koniúch m
fornalski   parubkôvśki
fornir   m fornír m
fornirować   ndk fornirováti
fornirowy   fornírovy
forować   ndk kogoś daváti fóry komúś
fors|a   f pot. hróšy pl, hrôš m, fórsa f; ◊ gruba ~a velíki hróšy; velíki hrôš; być przy ~ie býti pry hróšuch (pry hrošóvi); zbijać ~ę nažyváti hróšy (hrôš)
forsiasty   pry hróšuch, pry hrošóvi, hrošásty
forsować   ndk 1. forsováti; ~ rzekę forsováti rykú; 2. propíchuvati; provóditi; ~ rezolucję propíchuvati (provóditi) rezolúciju
forsować się   ndk pudryvátisie; vysíluvatisie
forsowny   forsôvny
forsycja   f bot. forsýcija f
fort   m fort m
forte   fórte
forteca   f krêposť f
forteczny   krêposny