Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   19 835

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
bezosobowy   bezosobóvy
bezowocność   f bezpłôdnosť f, márnosť f, darémnosť f
bezowocny   bezpłôdny, márny, darémny
bezpański   bezpánśki, ničýjny
bezpaństwowość   f brak hromadiánstva (pôddanstva)
bezpaństwowy   bez hromadiánstva (pôddanstva)
bezpardonowy   bezpardónny, bezlítosny, žórstki
bezpartyjność   f bezpartýjnosť f
bezpartyjny   bezpartýjny
bezpieczeństw|o   n bezpéka f, bezpéčnosť f; ~ pracy bezpéka (bezpéčnosť) práci; system ~a zbiorowego systéma kolektývnoji bezpéki (bezpéčnosti)
bezpiecznik   m bezpéčnik m
bezpieczny   bezpéčny
bezpieka   f pot. słúžba deržávnoji bezpéki, deržávna bezpéka, bezpéka f
bezplanowość   f bezplánovosť f
bezplanowy   bezplánovy
bezpłatny   bezpłátny
bezpłciow|y   1. bezpóły; rozmnażanie ~e bezpółe rozmnažánie; 2. pogard. nijáki, mléjki, postový; ~ facet nijáki (postový) facét
bezpłodność   f 1. bezpłôdnosť f; 2. bezproduktývnosť f, darémnosť f, márnosť f
bezpłodny   1. bezpłôdny; 2. bezproduktývny, darémny, márny
bezpodmiotow|y:   zdanie ~e gram. bezosobóvy skaz
bezpodstawność   f bezpudstávnosť f, bezosnôvnosť f, neobhruntóvanosť f
bezpodstawny   bezpudstávny, bezosnôvny, neobhruntóvany
bezpostaciowy   fiz. amórfíčny, nekrystalíčny
bezpośredni   1. bezposerédni, navprósty; ~ kontakt bezposerédni (navprósty) kontákt; 2. najblížšy; ~e sąsiedztwo najblížše susiêdstvo; 3. bezposerédni, ščêry, odkrýty, spontaníčny; ~ człowiek bezposerédni (ščêry, odkrýty, spontaníčny) čołoviêk
bezpośrednio   1. bezposerédnio, bez poserédnictva; 2. (o przestrzeni) u najblížšum susiêdstvi; (o czasie) odrázu; 3. bezposerédnio, ščêro, odkrýto, spontaníčno