Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
faksować   ndk faksováti
faksowy   fáksovy
faksymile   n faksýmile n
fakt   m fakt m; ~ dokonany zdiêjsniany (zakônčany) fakt; ◊ stawiać kogoś przed ~em dokonanym stávlati kohóś péred fáktom; uprzedzać ~y vyperédžuvati fákty
faktografia   f faktográfija f
faktograficzny   faktografíčny
faktur|a   f 1. faktúra f; wystawić ~ę výpisati faktúru; 2. spec. faktúra; ~a obrazu faktúra kartíny
fakturować   ndk fakturováti, vypísuvati faktúru
fakturowy   faktúrny
faktycznie   faktýčno; na sámum diêli, na sámuj správi
faktyczny   faktýčny; pravdívy; reálny
fakultatywnie   fakultytývno; neobovjazkovo; nekonéčno
fakultatywność   f fakultatývnosť f; neobovjazkóvosť f
fakultatywny   fakultatývny; neobovjazkovy; nekonéčny
fakultet   m fakultét m
fal|a   f 1. fála f; ~e morskie morśkíje fáli; ~a upałów fála žarê; ~a przechodniów fála prochóžych; 2. fiz. fála f; ~e elektromagnetyczne elektromagnetýčny fáli; ~e dźwiękowe zvukovýje fáli; ◊ na ~ach eteru u rádivi; čérez rádivo; utrzymywać się na ~i udéržuvatisie na płavú
falanga   f falánga f
falbana   f falbána f
falbaniasty   falbániasty
falbanka   f falbánka f
falistość   f falístosť f; zhurkovátosť f
falisty   falísty; zhurkováty
faliście   falísto; zhurkováto
falliczny   falíčny
fallus   m fálus m