Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   19 835

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
karowy   bubnóvy
karp   m karp m
karpa   f kornátka f; peń m
karpi   kárpovy
karpina   f kornatkí pl (jak drova)
karpiowy   kárpovy
kart|a   f 1. listók m; storônka f; ~a tytułowa tytúlny listók; tytúlna storônka; wertować ~y albumu lístati albóm; 2. kárta f; ~a członkowska čłonkôvśka kárta; ~a dań stravospís m; ~a gwarancyjna gvarancíjna kárta; ~a informacyjna informacíjna kárta; 3. kárta f; grać w ~y hráti v kárty; 4. storônka f; chlubna ~a historii słávna storônka históryji; ◊ domek z kart kártočny dómik (domók); ~a komuś nie idzie kárta komúś ne idé (ne šychúje); odkrywać ~y odkryváti kárty; stawiać wszystko na jedną ~ę stávlati vsio na odnú kártu
kartacz   m kartiêč f
karteczka   f listóčok m
kartel   m kártel m
karteluszek   m listóčok m; papiêreć m
kartezjanizm   m kartezijánstvo n
kartezjański   kartezijánśki
karting   m kárting m
kartka   f 1. listok m; ~a papieru listók papéru; 2. kártka f; ~ żywnościowa charčóva kártka; ~ świąteczna počtôvka f
kartkować   ndk lístati; perelístuvati
kartkow|y   kártočny; ~y system zaopatrzenia kártočna systéma zabezpéčenia; ~e papierosy paperósy na kártki
kartkówka   f pot. kartkôvka f
kartof|el   m kartópla f; młode ~le mołodýje kartópli; obierać ~le (młode) skróbati kartópli; (stare) obiráti kartópli; tłuczone ~le tovkanícia f
kartofelek   m kartópelka f
kartoflanka   f kuliêš m
kartoflan|y   kartoplány; z kartópluv; nać ~a kartopliênie n; placki ~e kartoplániki pl; zupa ~a kuliêš m
kartoflisko   n kartóplisko n
kartograf   m kartógraf m
kartografia   f kartográfija f