Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   21 043

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
chlusn|ąć   dk 1. brýznuti, plúchnuti, lúchnuti, šelúchnuti; 2. plúchnuti, plásnuti; fala ~ęła o brzeg fála plúchnuła (plásnuła) ob béreh; 3. plúchnuti; skrzynia ~ęła do wody skrýnia plúchnuła v vódu; 4. lásnuti, chvósnuti; ~ąć kogoś w gębę chlásnuti (chvósnuti) kohoś u mýzu; 5. pot. matiuknútisie
chlustać   ndk 1. brýzkati, plúchati, lúchati; 2. chláskati, chvostáti
chłam   m barachłó n, chłam m
chłeptać   ndk chlebtáti
chłodek   m chołodók m
chłodnawy   chołodnováty
chłodnąć   ndk chołodniêti
chłodnia   f chołodílnia f
chłodnica   f ochołodžálnik m
chłodnictwo   n chołodílna téchnika; chołodílna naúka
chłodniczy   chołodílny
chłodnieć   ndk chołodniêti
chłodnik   m chołódnicia f
chłodniowiec   m korabél-chołodílnik m
chłodno   chółodno, chołodnó
chłodny   chołódny
chłody   pl chołodý pl
chłodząc|y   prochołodžálny; napoje ~e prochołodžálny napoji
chłodzenie   n ochołódžuvanie n; ~ powietrzem ochołódžuvanie poviêtrom
chłodzeniowy   ochołódžuvalny
chłodziarka   f lodôvka f
chłodzić   ndk chołodíti, ochołódžuvati, studíti
chłodzić się   ndk chołodítisie, ochołódžuvatisie, prochołódžuvatisie
chłodziwo   n chołódivo n
chłonąć   ndk ubiráti, utiaháti, usmóktuvati; nabrakáti; zasvójuvati; ~ wodę ubiráti (utiaháti, usmóktuvati) vodú, nabrakáti vodóju; ~ wiedzę zasvójuvati viêdu; ~ uroki krajobrazu lubovátisie krajovídom