Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
joint venture   [wym. džojn vénčer] joint venture [wym. džojn vénčer]
jon   m jon m
jonatan   m jonátan m
jonizacja   f jonizácija f
jonizować   ndk jonizováti
jonosfera   f jonosféra f
jonowy   jonóvy
joński   jónśki
jot|a   f jóta f; ◊ co do ~y što do jóty
jowialność   f dobrodúšnosť f
jowialny   dobrodúšny
jubel   m júbel m
jubilat   m jubilát m
jubilatka   f jubilátka f
jubiler   m jubilér m
jubilerski   jubilérśki
jubilerstwo   n jubilérstvo n
jubileusz   m jubiléj m
jubileuszowy   jubiléjny
jucha   f 1. (krew) júška f; 2. pot. chitrún m; chitrúha m; šélma m
jucht   m jucht m
juchtowy   juchtóvy
juczny   júčny
judaizm   m judajízm m
judasz   m 1. júda m; prodážnik m; 2. okóncie n (u turemnych dverach)