Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   19 835

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
homilia   f homílija f
homogeniczny   homogeníčny
homogenizować   ndk homogenizováti
homonim   m homónim m
homonimia   f homonímija f
homoseksualista   m homoseksualíst m
homoseksualizm   m homoseksualízm m
homoseksualny   homoseksuálny
honor   honor m 1. hónor m; poczucie ~u odčuvánie hónoru; splamić ~ zaplámiti hónor; 2. hónor m, česť f; mam ~ znać tego człowieka maju hónor (česť) znáti siêtoho čołoviêka; 3. ~y pl považánie n; pryznánie n; póčesti pl; opływać w ~y kupátisie v póčestiach; oddawać ~y wojskowe salutováti; ◊ czynić ~y domu pryjmáti hostí; czynić komuś ~ robíti komúś hónor; na słowo ~u na słóvo hónoru; punkt ~u diêło hónoru; unieść się ~em a) kínutisie v ambíciju; b) postupíti honoróvo; wątpliwy ~ sumniêvny hónor
honorarium   n honorár m
honorować   ndk pryznaváti diêjnym (pravdívym)
honorowo   1. honoróvo, z hónorom; 2. bezpłátno
honorow|y   1. honoróvy; počésny; ~y człowiek honoróvy čołoviêk; ~e wyjście z sytuacji honoróvy výchud z sytuáciji; ~e miejsce przy stole počésne miêstie za stołóm; ~y gol honoróvy gol; 2. bezpłátny; ~y urząd bezpłátna posáda
hop   wykrz. hop
hopla   wykrz. hópla
hord|a   f ordá f; tatarska ~a tatárśka ordá; ~a napastników ordá zachvátčykuv; koczujące ~y barbarzyńców kočujuščy órdy bárbaruv
hormon   m hormón m; ~ dojrzewania hormón dospivánia
hormonalny   hormonálny
horoskop   m horoskóp m; układać ~ składáti horoskóp
horrendalny   oburálny; nečuvány; strášny, žúdki
horror   m hóror m
hortensja   f bot. horténsija f
horyzont   m horyzónt m, kruhozôr m; poszerzać ~y intelektualne pošyráti intelektuálny horyzónty (kruhozóry)
horyzontalny   horyzontálny
hospicjum   n hospícijum n