Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   20 780

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
gęsiego   odín za odným
gęsina   f husiátina f
gęstnieć   ndk hustiêti
gęsto   1. hústo; ščêlno; ~ obsadzona aleja hústo obsádžana aléja; ~ zabudowane osiedle ščêlno zabudóvane posélišče; 2. částo; ~ padały oskarżenia částo pádali obvinováčeni; ◊ ~ się tłumaczyć môcno oprávduvatisie
gęstość   f hustotá f; ščêlnosť f; ~ masy hustotá másy; ~ zaludnienia hustotá (ščêlnosť) zasélenia
gęstwa   f husčévina f, huščár m
gęstwina   f huščévina f, huščár m
gęst|y   hústy; ščêlny; ~ dym hústy dym; ~ zarost hústy zárost; ~a zabudowa ščêlna zabudóva
gęś   f 1. huś f; 2. pot. dúra f; ◊ rządzić się jak szara ~ hospodarováti jak u sébe vdóma; niech kogoś ~ kopnie a bodáj kohóś káčka pudbrýkne
gęślarz   m huslár m
gęśle   pl húsli pl
giaur   m gjáur m
giąć   ndk hnúti, zhináti
giąć się   ndk hnútisie, zhinátisie
gibki   híbki, hnútki
gibkość   f híbkosť f, hnútkosť f
gibon   m zool. gibón m
gieł|da   f giéłda f; czarna ~da čórna giéłda; ~da papierów wartościowych giéłda ciênnych papéruv; ~da walutowa valútna giéłda; grać na ~dzie ihráti na giéłdi
giełdow|y   giéłdovy; notowania ~e giéłdovy notováni; sesja ~a giéłdova sésija
giełdziarz   m giełdovík m
giemza   f giemzá f
giemzowy   giemzóvy
gierka   f pot. štúčka f; pódstup m
giermek   m hist. giérmok m
giez   m zool. giez m