Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   19 835

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
hipopotam   m zool. hipopotám m
hipoteczny   hipotéčny
hipotek|a   f hipotéka f; uzyskać pożyczkę na ~ę domu otrymáti pozýčku na hipotéku dómu
hipotetyczny   hipotetýčny
hipoteza   f hipóteza f; postawić ~ę postáviti (výsunuti) hipótezu
hispanistyka   f hišpanístyka f
histeria   f histéryja f; wpaść w ~ę upásti v histéryju; atak ~i prýstup histéryji
histeryczka   f histerýčka f
histeryczny   histerýčny
histeryk   m histéryk m
histeryzować   ndk histeryzováti
histologia   f histológija f
histori|a   f 1. históryja f; ~a powszechna ohúlna históryja; ~a starožytna starožýtna históryja; ~a średniowieczna serednioviêčna historyja; 2. históryja f; rozkáz m; opowiadać ciekawą ~ę rozkázuvati cikávu históryju; 3. históryja f; pryhóda f; vypádok m; śmieszna ~a smiêšna históryja (pryhóda); ◊ ładna ~a! ot tobiê (vam) i ná!; przejść do ~i vujtí v históryju
historiograf   m historyjógraf m
historiografia   f historyjográfija f
historiograficzny   historyjografíčny
historyczność   f historýčnosť f
historyczny   historýčny
historyjka   f historýjka f
historyk   m históryk m
historyzm   m historýzm m
Hiszpan   m hišpáneć m
Hiszpanka   f hišpánka f
hiszpański   hišpánśki
hit   m hit m