Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   20 780

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
kryształek   m kryštálik m
kryształowy   kryštalóvy
kryterium   n krytéryjum n
kryt|y   krýty; ~a pływalnia krýta płyválnia
krytycyzm   m krytycýzm m
krytycznoliteracki   krytyčnoliteratúrny
krytyczn|y   krytýčny; umysł ~y krytýčny rózum; artykuł ~y krytýčny artykuł; ~e spojrzenie krytýčny póhlad; temperatura ~a krytýčna temperatúra; ~a sytuacja na froncie krytýčna sytuácija na frónti
krytyk   m krýtyk m; bezlitosny ~ bezlítosny krýtyk; ~ teatralny teatrálny krýtyk
kryty|ka   f krytyka f; surowa ~ suróva krýtyka; poddać coś ~ce puddáti štoś krýtyci; rozkrytykováti; ~ literacka literatúrna krýtyka
krytykancki   krytykánćki
krytykanctwo   n krytykánctvo n
krytykant   m krytykánt m
krytykować   ndk krytykováti
kryza   f kréza f
kryzys   m krýzys m; ~ wartości moralnych krýzys morálnych vártostiuv; ~ rządowy urádovy (kabinétovy) krýzys; ~ gospodarczy ekonomíčny krýzys; ~ żywnościowy charčóvy krýzys
kryzysowy   krýzysny
krzaczast|y   korčásty; chmyziásty; ◊ ~e brwi hústy bróvy
krzaczek   m kórčyk m
krzak   m korč m; ~ porzeczek korč purýčok; uciec w ~i utečy v korčê
krzątać się   ndk póratisie; biêhati; kłopotáti(sie); ~ przy obiedzie póratisie z obiêdom; ~ po domu biêhati po cháti; kłopotáti(sie) pro svojiê správy
krzątanina   f poranína f; bihanína f
krzem   m chem. silikón m
krzemienn|y   kremenný; ~a siekiera kremennája sokiêra
krzemień   m krémeń m; narzędzia z ~nia pryłády z krémeniu
krzemionka   f chem. silikónka f