Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   19 835

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
krwawnik   m bot. krovávnik m
krwawo   krovávo; ◊ ~ zapracowany zaróblany pótom i krovlóju
krwawoczerwony   krovavočyrvóny
krwaw|y   krovávy; ~y kaszel krovávy kášel; ~a potyczka krováva stýčka; ~y zachód słońca krovávy záchud sóncia
krwiak   m krovlák m; siniák m
krwinka   f krovínka f
krwiobieg   m krovozvorôt m
krwiodawca   m dónor krovliê
krwiodawstwo   n dónorstvo krovliê
krwionośn|y   krovonósny; naczynia ~e krovonósny súdiny; układ ~y krovonósna systéma
krwiopijca   m krovopíjeć m; krovosmoktún m
krwiotwórczy   krovotvôrny
krwiożerca   m krovožér m; krovopíjeć m; krovosmoktún m
krwiożerczość   f krovožérnosť f; krovopíjnosť f
krwiożerczy   krovožérny; krovopíjny
krwisty   1. krovlaný; 2. povnokróvny; 3. krovavočyrvóny
krwotoczny   krovotiôčny; krovozlivný
krwotok   m krovotiôk m; krovozlív m; ~ z nosa krovotiók z nósa; ~ wewnętrzny nutraný krovozlív
kryć   ndk 1. krýti; nakryváti; ~ dach blachą krýti (nakryváti) dach bláchoju; 2. chováti; zakryváti; skryváti; ~ pieniądze przed żoną chováti hróšy od žônki; ~ twarz w dłoniach zakryváti tvar dołóniami; ~ urazę w sercu skryváti krývdu v sérci (dušê); kufer kryje w sobie stare rękopisy sundúk skryváje v sobie starýje rúkopisy; 3. pot. prykryváti; ~ wspólnika na rozprawie sądowej prykryváti (v)spôlnika na sudóvuj správi; 4. sport. krýti; blokováti; ~ napastnika na polu karnym krýti (blokováti) napádnika na kárnum póli; 5. (o zwierzętach) pokryváti; ~ klacz młodym ogierem pokryváti kobýłu (žerôbku) mołodým žerebcióm
kryć się   ndk 1. chovátisie; skryvátisie; mysz kryje się do nory myš chovájetsie do norê; poszukiwany krył się przed policją rozšúkuvany chovávsie (skryvávsie) od políciji; 2. skryváti; zatájuvati; ~ ze swoim bogactwem skryváti (zatájuvati) svojé boháctvo; 3. znachóditisie; skryvátisie; pod ziemią kryją się pokłady rud żelaza pud zemlóju znachódiatsie pókłady zeliêznoji rudy; co kryje się w jej słowach? što skryvájetsie v jéji słovách?
krygować się   ndk maniêrytisie; zadavátisie
kryjomu:   po ~ tajkóm; pótajkom; tiškóm; stichá
kryjówka   f schóvanka f; skrýtka f
krykiet   m krykiét m
kryl   m kryl m