Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   20 780

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
kropelkow|y   krápelkovy; zakażenie ~e krápelkove zaražénie
krop|ić   ndk 1. kropíti; brýzkati; ksiądz pokropił trumnę wodą święconą ksiondz pokropív (pobrýzkav) trunú svéčanoju vodóju; deszcz ~i przez cały dzień došč krópit ciêły deń; 2. pot. (bić) łupíti; špáryti; ojciec ~i syna gdzie popadnie báťko łúpit (špáryt) sýna kudý popadé; 3. pot. (strzelać) stryláti; stróčyti; stróčyti korótkimi séryjami
kropić się   ndk 1. kropíti (brýzkati) samóho sebé; (wzajemnie) kropítisie; brýzkatisie; 2. pot. (bić się) łupíti (špáryti) odín odnóho
kropidlak   m bot. cvilový hryb
kropidło   n kropíło n
kropielnica   f kropílnicia f
krop|ka   f 1. (znak graficzny) krópka f; 2. (mała plamka) krápka f; sukienka w ~ki płátije v krápki; ◊ być (znaleźć się) w ~ce opynítisie v tupikóvi; ~ka w ~kę krápelka v krápelku; postawić ~kę nad i postáviti krópku nad i
kropkowa|ć   ndk kropkováti; stáviti krópki; linia ~na kropkóvana línija
kropl|a   f krápla f; ~a rosy na trawie krápla rosý na traviê; ◊ do ostatniej ~i krwi do ostátnioji krápli krovliê; ~a w morzu krápla v móry
kroplisty   kráplisty
kroplomierz   m kraplomiêr m
kroplowy   krápelny
kroplówka   f kroplôvka f
kropną|ć   dk 1. brýznuti; 2. (uderzyć) háknuti; łomonúti; ~ł go kamieniem w czoło háknuv (łomonúv) kámeniom jomú v łob; 3. pot. (wypić) machnúti; žárnuti; ~ł kieliszek wódki machnúv (žárnuv) kilíšok horêłki; 4. pot. (ustrzelić) połožýti; prykônčyti; ryšýti
kropnąć się   dk 1. pot. (uderzyć się) háknutisie; hrýmnuti; łomonútisie; 2. pot. (pomylić się) machnútisie; promachnútisie; 3. pot. (położyć się) zvalítisie; 4. pot. (udać się pędem) rvonúti; pohnáti(sie)
krosn|o   n krósna pl; tkać na ~ach tkáti na krósnach
krosowy   krósovy
kross   m sport. kros m
krosta   f pryšč m
krostowaty   pryščováty
krotność   f mat. krátnosť f
krotochwila   f 1. dawn. žart m; potiêcha f; 2. (utwór sceniczny) fársa f; vodevíl m
krowa   f koróva f; ~ cielna tiêlna koróva; stado krów pohôn korôv
krowi   koróvin; ~e mleko koróvine mołokó
krowiasty   koróvjasty; podôbny do koróvy