Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   19 835

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
krociowy   nezlíčany; veličézny (perevažno stosôvno hrošy)
krocze   n mižynôže n
kroczek   m 1. (mały krok) króčok m; 2. (młody narybek) žemervá f
kroczyć   ndk króčyti; stupáti; ití
krogulczy   vorobjátnikovy; koršunóvy
krogulec   m zool. vorobjátnik m; małý koršún
kroić   ndk 1. krojíti; ~ spodnie krojíti nohavíci; 2. krojíti, rêzati; ~ chleb krojíti (rêzati) chliêb
kroić się   ndk namičátisie; šykovátisie; nadychóditi; kroi mi się dobrze płatna posada mniê namičájetsie dóbre opłáčuvana posáda; kroi się niezła awantura šykújetsie (nadychódit) nemałája avantúra
krojczy   m zakrójščyk m
krok   m 1. krok m; iść szybkim ~iem ití chútkim krókom; przyśpieszać (zwalniać) ~u pryspiêšuvati (spovulniáti) krok; ~ marszowy máršovy krok; nierozważny ~ neobdúmany krok; 2. pot. klínie n; spodnie pękły w ~u nohavíci łópnuli (rozorválisie) v klíni; ◊ co ~ što ni krok; dotrzymywać komuś ~u ne odstaváti od kohóś; ~ za ~iem krok za krókom; mylić ~ zbivátisie z króku; na każdym ~u na kážnum krókovi; o dwa ~i stąd nedaléko; zusiêm blíźko; zrobić pierwszy ~ postáviti péršy krok
krokiet   I m krokiét m; ~y z mięsem krokiéty z mjásom
krokiet   II m krokiét m; grać w ~a hráti v krokiéta
krokiew   f krókva f
krokodyl   m zool. krokodíł m
krokodyl|i   krokodíłovy; ~e łzy krokodíłovy slózy
krokodylowy   krokodíłovy
krokomierz   m krokomiêr m
krokus   m bot. krókus m
kromka   f skíbka f
kronika   f 1. (dawny tekst dziejopisarski) liêtopis m; ~a wielkich książąt litewskich liêtopis velikich kniaziôv litóvśkich; 2. krónika f; ~ filmowa kinokrónika; ~ rodzinna simiêjna krónika; ~ towarzyska sviêćka krónika
kronikarski   (dziejopisarski) liêtopisny; kronikárśki
kronikarstwo   n (historyczne) litopisánie n; kronikárstvo n
kronikarz   m (dziejopis) litopíseć m; kronikár m
kropeczka   f krópočka f; krápočka f
kropelka   f krápelka f