Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   19 835

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
konwulsj|a   f konvúlsija f; (s)kurč m; dostał ~i johó schvatíli konvúlsiji (kúrčy); rzucać się (wić się) w ~ach bítisie v konvúlsijach
konwulsyjny   konvulsíjny, (s)kúrčovy
koń   m 1. zool. kôń m; ~ pociągowy tiahłový kôń; rączy ~ švídki (špárki) kôń; zaprzęgać konia zapreháti koniá; wsiąść na konia siêsti na koniá; jechać na koniu jiêchati na konióvi, jiêchati vérchom; 2. (w szachach) kôń m; bić koniem bíti konióm; 3. (przyrząd gimnastyczny) kôń m; ćwiczenia na koniu praktykováni na konióvi; ◊ czarny ~ čórny kôń; ~ mechaniczny kôńśka síła; ~ trojański trojański kôń; co ~ wyskoczy kôlko dúchu, što siły, učváł; harować jak ~ praciováti jak kôń (jak úžvá); postawić na dobrego konia postáviti na dóbroho koniá;; znać się jak łyse konie znáti odín odnohó jak svojiê starýje čóboty; zrobić kogoś w konia pošýti v dúrni kohóś
końcow|y   1. kuncióvy; ostatni; ~ stacja kuncióva (ostátnia) stáncija; 2. kunčálny; zaveršálny; ~a scena filmu kunčálna (zaveršálna) scéna filmu; egzamin ~y kunčálny (zaveršálny) ekzamin
końcówka   f 1. kunciôvka f, kunéć m; ~ filmu kunciôvka fílmu; ~ wędki kunéć údki; 2. kunčátok m; ~ fleksyjna fleksýjny kunčátok; 3. sport. kunciôvka f, finíš m
kończyć   ndk kunčáti; zakônčuvati
kończyć się   ndk kunčátisie; zakônčuvatisie
kończyn|a   f kuncióvina f; ~y górne (dolne) vérchni (spôdni) kuncióviny
koński   kôńśki; ~e kopyto kôńśkie kopyto; ~e włosie kôńśkie vołôsie; ◊ mieć ~e zdrowie miêti kôńśkie zdoróvje
kooperacja   f kooperácija f, spuvprácia f
kooperacyjny   kooperacíjny
kooperant   m kooperant m, spuvpraciovník m
kooperować   ndk kooperováti, spuvpraciováti
kooptować   ndk kooptováti
koordynacja   f koordynácija f
koordynacyjny   koordynacíjny
koordynator   m koordynátor m
koordynować   ndk koordynováti
kop   m pot. kop m; kopniák m; dać ~a dáti kópa, kópnuti
kop|a   f 1. (60 sztuk) kopá f; 2. (sterta siana) kopícia f; składać siano w ~y kopíčyti siêno; (snopy zżętego zboża) lášok m; ustawiać snopy w ~y stáviti snopý v láški
kopacz   m kopáč m
kopaczka   f 1. (maszyna) kopáčka f; 2. (kobieta kopiąca ziemniaki) kopáčka f
kop|ać   I ndk 1. (nogą) kópati; ~nął piłkę kópnuv mjačá; ~nął ją niechcący w nogę kópnuv jijiê neschóti v nohú; 2. (o broni palnej) oddaváti; strzelba ~nęła myśliwego w ramię strêlba oddała ochótnikovi v plečé; 3. (o porażeniu elektrycznym) udýruvati; ~nął go prąd johó vdýryło próndom
kopać   II ndk kopáti; ~ rów kopáti rôv; ~ grób kopáti mohíłu; ~ ziemniaki kopáti kartópli; ~ węgiel kopáti uhól; ~ w cudzych rzeczach kopáti v čužých réčach; ◊ ~ grób samemu sobie kopáti samómu sobie jámu
kopać się   ndk kópati odín odnóho