Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   19 835

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
kontrolerka   f kontrolórka f
kontrolka   f kontrólka f
kontrolny   kontrólny
kontrolować   ndk kontrolováti; proviráti
kontrolować się   ndk 1. miêti kontrólu nad sobóju; 2. kontrolováti odín odnóhó
kontrować   ndk kontrováti
kontrowersja   f kontrovérsija f, spôr m, dyskúsija f
kontrowersyjność   f kontroversíjnosť f, spôrnosť f, dyskusíjnosť f
kontrowersyjny   kontroversíjny, spôrny, dyskusíjny
kontrpropozycja   f kontrpropozýcija f, kontrproponóva f
kontrreformacja   f kontrreformácija f
kontrrewolucja   f kontrrevolúcija f
kontrrewolucyjny   kontrrevolucíjny
kontruderzenie   n kontrudár m
kontrwywiad   m kontrvyviêdka f, kontrrozviêdka f
kontrybucja   f kontrybúcija f
kontuar   m pryłávok m
kontur   m kóntur m, óbrys m
konturowy   kónturny
kontusz   m kuntúš m
kontuzja   f kontúzija f
kontuzjować   ndk kontúziti
kontuzjowany   kontúžany
kontynent   m 1. kontynént m; 2. (suchája) zemlá f, súša f
kontynentalny   kontynentálny