Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   19 835

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
konto   n kónto n; rachúnok m; ~ bankowe bankóve kónto, bankóvy rachúnok; otworzyć (zamknąć) ~ odkrýti (zakrýti) kónto (rachúnok); ◊ mieć czyste ~ miêti čýste kónto
kontra   f kóntra f
kontrabanda   f kontrabánda f
kontrabandzista   m kontrabandýst m
kontrabas   m kontrabás m
kontrabasista   m kontrabasíst m
kontrahent   m kontrahént m
kontrakcja   f 1. jęz. kontrákcija f; 2. protidiêjanie n
kontrakt   m kontrákt m; ~ na dostawę kontrákt na dostávu; zawrzeć ~ ułožýti kontrákt; zerwać ~ rozorváti kontrákt
kontraktacja   f kontraktácija f
kontraktować   ndk kontraktováti
kontraktowy   kontraktóvy
kontralt   m kontrált m
kontrapunkt   m kontrapúnkt m
kontrargument   m kontrargúment m
kontrast   m kontrást m
kontrastować   ndk kontrastováti
kontrastowy   kontrastóvy
kontratak   m kontratáka f
kontratakować   ndk kontratakováti
kontrkandydat   m kontrkandydát m
kontrkultura   f kontrkultúra f
kontrofensywa   f kontrofensýva f
kontrol|a   f kontróla f; proviêrka f; poddać ~i puddáti pud kontrólu; przeprowadzić ~ę prokontrolováti, provestí kontrólu; podlegający ~i pudkontrólny
kontroler   m kontrolór m