Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   21 043

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
czechizm   m čechízm m
czechosłowacki   čechosłováćki
czeczotka   f 1. zool. čečótka f; 2. bot. karélśka beróza
czego   pot. čohó; čom, pošto, našto
czegoś   pot. čohóś; čomś
czek   m ček m; ~ bez pokrycia ček bez obezpéčenia; ~ imienny imenný ček; ~ na okaziciela ček na okazátela; płacić ~iem płatíti čékom; wystawić ~ výpisati ček; zrealizować ~ zrealizováti ček
czekać   ndk na kogoś, na coś; kogoś, czegoś čekáti, ždáti kohóś, čohóś; ~ na autobus čekáti (ždáti) autóbusa; ~ śmierci čekáti (ždáti) smérti; ◊ ~ z założonymi rękami čekáti złožývšy rúki; czekaj no! počekáj že!; počekáj tôlko!
czekan   m čekán m
czekista   m čekíst m
czekolada   f čykoláda f
czekoladka   f čykoládka f
czekoladowy   čykoladóvy
czekowy   čékovy
czeladniczy   čeládnićki
czeladnik   m čeládnik m
czeladny   čeládny
czeladź   f čélaď f
czelność   f nachálnosť f, bezsóvesnosť f
czeluść   f prórva f, bézdoń f; ~ piekielna pekiêlna bézdoń
czempion   m čempijón m
czempionat   m čempijonát m
czemu   čom, naštó, poštó
czepek   m čépčyk m; ~ kąpielowy kupálny čépčyk
czepiać   ndk 1. čypláti, počypláti, počépluvati; ~ bombki na choinkę čypláti (počypláti, počépluvati) bómbki na jôłku; 2. pot. začypáti; ~ przechodniów z prośbą o datek začypáti prochóžych z prôśboju ob hróšy
czepi|ać się   ndk 1. chvatáti; chvatátisie; počeplátisie; ~ać się gałęzi chvatáti (chvatátisie) za holú; kot ~ił się firanki kôt počepívsie za firánku; 2. pryčépluvatisie; kontrolerzy ~ali się o brak podpisów kontrolóry pryčépluvalisie za brak pódpisuv