Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   21 043

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
czasopiśmiennictwo   n časópisne piśménstvo
czasopiśmienniczy   dotýčny časópisuv (časópisnoho piśménstva)
czasoprzestrzeń   f časoprostóra f
czasownik   m gram. dijesłôv m; ~ dokonany (niedokonany) dijesłôv dokónanoho (nedokónanoho) vídu
czasownikowy   dijesłôvny
czasowo   časóvo
czasow|y   1. čásovy; ~y etap w wyścigu kolarskim čásovy etáp u kolárśkuj hônci; 2. časóvy; ~a praca časóva prácia
czasówka   f časôvka f, čásovy etáp u kolárśkuj hônci
czasza   f čáša f
czaszk|a   f čérep m; podstawa ~i pudstáva čérepa; pęknięcie ~i perełôm čérepa
czata   f čáta f
czatować   ndk čatováti
cząber   m bot. čebréć m
cząsteczka   f chem. molékuła f
cząsteczkowy   molekulárny
cząstka   f 1. částka f, částočka f, dóla f, dôlka f; 2. fiz. častícia f; ~ elementarna elementárna častícia
cząstkowy   častkóvy, nepóvny
czciciel   m pokłônnik m, šanôvnik m
czcić   ndk kogoś pokłoniátisie komúś, šanováti kohóś, považáti kohóś
czcigodny   várty pováhi, považány, šanôvny
czcionk|a   f 1. (odlewana litera) lítera f; 2. (krój pisma) šryft m
czczo:   na ~ na pustý žołúdok
czczość   f 1. odčuvánie hółodu, pústka v žołúdku; 2. pustotá f, márnosť f, naprásnosť f
czczy   1. hołódny, pustý; 2. pustý, márny, naprásny
Czech   m čech m