Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   19 835

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
kolektywnie   kolektývno
kolektywny   kolektývny
kolendra   f bot. koléndra f
koleś   m pot. družók m; koléžka m
koleżanka   f koležánka f
koleżeński   koležénśki
koleżeńskość   f koležénśkosť f
koleżeństwo   n koležénstvo n
koleżka   m pot. koléžka m; družók m
kolę|da   f 1. koladnája piêsnia; koládka f; 2. koladá f; chodzić po ~dzie koladováti
kolędniczy   koladnikóvy; koladný
kolędnik   m koladník m
kolędować   ndk koladováti
kolia   f kólija f
koliber   m zool. kolíber m
kolidować   ndk kolidováti; býti v superéčnosti; ne zhodžátisie
koligacja   f svojáctvo n; rôdnosť f
kolisty   ohrúhły; krúhły; kruhopodôbny
kolizja   f 1. kolízija f; superéčnosť f; 2. kolízija f; zotknutié n; najiêchanie n
kolizyjny   kolizíjny
kolka   f 1. (kolec) kolúčka; 2. (ból) kołotié n; ~ jelitowa kołotié v kiškách
koloid   m chem. kolójid m
koloidowy   chem. kolójidny
kolokwializm   m kolokvijalízm m
kolokwialny   kolokvijálny; rozhovôrny