Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   19 835

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
bromek   m chem. brómok m
brona   f boroná f
bronchit   m bronchít m
bronchitowy   bronchítovy
bronić   1. boroníti; ~ kraju boroníti krajíny; ~ kogoś w sądzie boroníti kohoś v sudiê; boroníti brámki v méćovi; 2. zaboroniáti; ~ przejazdu przez swoje pole zaboroniáti projiêzdu čérez svojé póle; ◊ broń Boże boroní Bôh (Bóže)
bronić się   1. boronítisie, oboroniátisie; ~ przed nacierającym przeciwnikiem boronítisie péred nastupájušćym protívnikom; 2. ne dopuskáti, ne pryjmáti; ~ przed przyjęciem obowiązków ne pryjmáti obovjázkuv; 3. oboroniáti magistérśku abo doktôrśku práciu
bronować   boronováti, vołočýti
broń   f brôń f; ~ strzelecka stryłkóva brôń; ~ palna ohniostrêlna brôń; ~ przeciwpancerna protivpancérna brôń; ~ jądrowa jáderna brôń; ~ biała chołódna brôń; ładować ~ ładováti (zaradžáti) brôń; ◊ składać ~ składáti (kídati) brôń; wytrącić komuś ~ z ręki pozbáviti kohoś argúmentuv do oboróny; dać komuś ~ do ręki dáti komuś arguménty do oboróny; stać pod bronią býti napohotóvi; zawieszenie broni peremírje n
brosza   patrz broszka
broszka   f bróška f
broszura   f brošúra f
broszurka   f brošúrka f
broszurować   brošurováti
broszurowy   brošúrny
browar   m bróvar m, pivovárnia f
browarny   bróvarny, pivovárny
bród   m brôd m; ◊ w ~ 1. ubrôd; przejść rzekę w ~ perejtí rêčku vbrôd; 2. po hórło; udóvol; mieć pracy w ~ miêti práci po hórło; mieć pieniędzy w ~ miêti hrošý vdóvol
bródka   f borôdka f
bróg   m oborôh m; pozostawić siano na zimę w brogu pokínuti siêno zimováti v oborózi
brud   m 1. brud m; 2. ~y pl nečystóty pl, smiêtie n; 3. ~y brúdne bilijó; ◊ prać swoje ~y vynósiti smiêtie z cháty
brudas   m múrza m, f, neochájnik m
bruderszaft   m brúderšaft m; wypić z kimś ~ výpiti z kimś brúderšafta
brudnawy   brudnováty
brudnopis   m brudnópis m, čornovík m
brúdn|y   1. brúdny, zamúrzany; ~e dziecko brúdne (zamúrzane) ditiá; 2. brúdny, nečýsty; ~e myśli brúdny (nečýsty) dúmki