Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   21 043

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
cennik   m ciênnik m
cenność   f ciênnosť f
cenn|y   ciênny, koštôvny; kolekcja ~ych obrazów kolékcija ciênnych (koštôvnych) kartín; ~a uwaga ciênna (koštôvna) zavváha (zamiêtka)
cenotwórczy   cinotvôrny
cenowy   cinový, stosôvny do ciný
cent   m cent m
centaur   m centáur m
centra   f céntra f (podača mjača z kryła na bramkove pole)
centrala   f centrála f; ~ handlu zagranicznego centrála zahraníčnoho hándlu; ~ telefoniczna telefoníčna centrála; ~ wywiadowcza rozviêdočna centrála
centralistyczny   centralistýčny
centralizacja   f centralizácija f
centralizm   m centralízm m
centralizować   centralizováti
centralka   f centrálka f
centralnie   centrálno
centraln|y   centrálny; ~e położenie centrálne połožénie; ~e ogrzewanie centrálne obuhryvánie
centrolewica   f centrolevícia f
centrolewicowy   centrolevicióvy
centroprawica   f centropravícia f
centroprawicowy   centropravicióvy
centrować   centrováti
centrowy   céntrovy
centrum   n cénter m; ~ handlowe handlóvy cénter; ~ przemysłowe promysłóvy cénter; ~ kraju cénter krajíny; w ~ uwagi u céntry uváhi
centryczny   centrýčny
centryfuga   f centryfúga f