Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   20 780

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
kolacj|a   f večéra f; zjeść ~ę povečérati
kolacyjn|y   zvjázany z večéroju; dania ~e strávy na večéry; pora ~a čas na večéru
kolagen   m kolagén m
kolank|o   n koliêncie n; ~a trawy koliência travý; ~o na rurze wodociągowej koliêncie na vodoprovódnuj trubiê
kolan|o   n 1. koliêno n; zginać nogi w ~ach zhináti nóhi v kolinách; 2. koliêno n; výhin m; ~o rzeki koliêno (výhin) rykí; ◊ błagać o coś na ~ach prosíti (molíti) cohóś na kolinách; łysy jak ~o łýsy jak koliêno; pisać na ~ie pisáti na koliêni; rzucić kogoś na ~a postáviti kohóś na koliná
kolanowy   koliênny; staw ~ koliênny stav
kolarski   kolárśki
kolarstwo   n kolárstvo n
kolarz   m kolár m
kolaudacja   f kolaudácija f
kolaż   m koláž m
kolb|a   f 1. kačán m; ~ kukurydzy kačán kukurúzy; 2. kólba f; roztwór w ~ie roztvôr u kólbi; 3. prykłád m (vintovki)
kolczasty   kolúščy; drut ~ kolúščy drôt
kolczatka   f 1. kolúčka f (ošyjnik); 2. zool. kolčátka f
kolczuga   f kolčúha f
kolczyk   m kólčyk m
kolczykować   ndk znakováti kólčykom; značýti kólčykom (dobytok)
kolebać   ndk kołycháti
kolebać się   ndk kołychátisie
kolebk|a   f kołýska f; huśtać ~ę hújdati kołýsku; ~ kultury kołýska kultúry
kol|ec   m 1. kolúčka f; ihółka f; 2. ~ce pl obútok z kolúčkami
kolega   m koléga m
kolegialność   f kolegijálnosť f
kolegialny   kolegijálny
kolegium   n kolégijum n