Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   19 835

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
brajlowski   bajlovśki; alfabet ~ brájlovśki alfabét
brak   I m 1. brak m, búbel m; produkować ~i produkováti bráki (búbli); 2. brak m, nechvátka f; ~ pieniędzy brak (nechvátka) hrošý; ~i w wykształceniu brak (nechvátka) edukáciji
brak   II nieos. brakúje, ne chvatáje; ~ słów brakúje (ne chvatáje) słôv
brakarz   m brakôvščyk m
braknąć   patrz. brakować 2.
brakorób   m brakorôb m
brakować   1. vybrakóvuvati; ~ wyroby vybrakóvuvati výroby (prodúkty); 2. brakováti, ne chvatáti; zabrakło mu odwagi zabrakováło (ne chvatíło) jomú odváhi; ◊ tylko tego brakuje do szczęścia onó siêtoho šče brakúje (ne chvatáje) do ščástia
bram|a   f bráma f; voróta pl; otwierać ~ę odčyniáti brámu (voróta); postawić samochód w ~ie postáviti samochód u brámi
bramin   m bramín m
braminizm   m braminízm m
bramiński   bramínśki
bramk|a   f 1. brônka f, fôrtka f; 2. (urządzenie sportowe) brámka; strzelać do stryláti do brámki; 3. (gol) brámka f; zdobyć ~ę zdobýti brámku
bramkarski   bramkárśki
bramkarz   m bramkár m
bramkowy   bramkóvy
bramować   lamováti, oblamóvuvati
bramowanie   n 1. (czynność) lamovánie n, oblamóvuvanie n; 2. (materiał) lamôvka f
brandy   f brándy f
branka   f 1. dawn. nabôr do vôjśka; 2. dawn. połoniánka f
bransoletka   f branzolétka f
branża   f bránža f; ~ obuwnicza obútkova bránža; ~ spożywcza spožývča bránža; charčóva bránža
branżowy   branžóvy
brat   m 1. brat m; ~ rodzony rôdny brat; ~ cioteczny (stryjeczny) strýni brat, dvujrôdny brat; 2. manách m, brat m; ◊ być z kimś za pan ~ býti z kimś za pána bráta; ani ~, ani swat áni brat, áni svat; bratku! bratkó!; mleczny ~ mołôčny brat
bratać   bratáti; wspólne nieszczęście zbratało sąsiadów ohúlne hóre (neščástie) pobratáło susiêduv
bratać się   bratátisie; odinóčytisie