Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   19 835

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
boy   m boy m
bozia   f dziec. bózia f
bożek   m božók m, ídol m
bożnica   f božnícia f, synagóga f
bożonarodzeniowy   ruzdvjaný
boż|y   bóžy; wola ~a bóža vóla; ◊ cały ~y dzień ciêły bóžy deń; dary ~e bóžy dáry; po ~emu po-bóžomu; z ~ej łaski z bóžoji łáski
bożyszcze   n 1. božók m, ídol m; 2. przen. ídol m, bôh m; ~ tłumów ídol (bôh) tłúmuv
bób   m bôb m; ◊ dać (zadać) komuś bobu dáti komuś bóbu
bóbr   m bóber m; ◊ płakać jak ~ płákati slózami
bóg   I m 1. bôh m; bogowie pogańscy pohánśki bohí; 2. patrz bożyszcze
Bóg   II m Bôh m; oddawać cześć Bogu pokłoniátisie Bóhu; ◊ ~ mi świadkiem bôhme, dalibôh; ~ raczy wiedzieć nichtó ne znáje, Bôh znaje; ~ wie kto (co, gdzie, skąd) Bôh znáje chto (što, de, skôl); ~ zapłać spasíbo; ~ z tobą (nim) Bôh z tobóju (jim); Bogiem a prawdą právdu kážučy (skazavšy); bój się Boga pobôjsie Bóha; broń Boże ne daj Bôh (Bóže), boroní Bôh (Bóže); chwała Bogu słáva Bóhu; chwycić (złapać) Pana Boga za nogi schvatiti Bóha za bórodu; dzięki Bogu diákuj Bóhu; jak Boga kocham bôhme, dalibôh; jak mi ~ miły bôhme, dalibôh; jak u Pana Boga za piecem jak u Bóha za plečýma, jak u Bóha na pečê; nie mieć Boga w sercu ne miêti Bóha v dušê; niech ~ broni ne daj Bôh (Bóže), boroní Bôh (Bóže); oddać Bogu ducha oddáti dušú Bóhu; szczęść Boże pomaháj Bôh; uchowaj Boże ne daj Bôh (Bóže), boroní Bôh (Bóže); za ~ zapłać za dóbre słóvo, zadármo, za nic; zostańcie z Bogiem ostavájtesie z Bóhom
bój   m1. bôj m, bítva f; zażarty ~ zatiáty bôj; toczyć ~ vestí bôj; 2. sport. bôj m; zaliczyć ~ w drugim podejściu zaličýti bôj u drúhum pudychódi
bójka   f bôjka f; ~ na pięści (na noże) bôjka na kułakí (na nožê)
ból   m bôl m; zadać komuś ~ pryčyníti komuś bôl
bór   m bôr m; ~ świerkowy jołóvy bôr
bóstwo   n 1. božestvó n, bôh m; 2. przen. ídol m, bôh m; 3. bôžśkosť f; wierzyć w ~ Jezusa Chrystusa viêryti v bôžśkosť Isúsa Chrystá
bóść   1. boróti; krowa bodła darń koróva boróła dernó; 2. borótisie; krowy i kozy bodą koróvy i kózy bórutsie
bóść się   boróti odín odnóho; krowy pobodły się koróvy poboróli odná odnú
bóżnica   patrz bożnica
braciszek   m 1. brátik m; 2. manách m
bractwo   n 1. pot. kumpánija f; 2. relig. bráctvo n
brać   I f bratvá f
brać   II bráti; ~ książkę z półki bráti knížku z pôłki; ~ kogoś do kina bráti kohoś do kína; ~ pożyczkę bráti pozýčku; ~ kogoś do wojska bráti kohoś do vôjśka; ~ kogoś za żonę bráti kohoś za žônku; ~ prysznic bráti prýšnic; ~ urlop bráti ódpusk (úrlop); ~ ślub bráti šlub, vinčátisie; ~ rozwód bráti rozvôd, rozvóditisie; ~ czyjeś żarty na serio bráti čyjiêś žárty napovážno; kogoś bierze złość kohoś beré złôsť (zło); ~ zakręt bráti povorôt, povoróčuvati; ~ dodatkową pracę bráti dodatkóvu robótu; ◊ ~ coś do siebie bráti štoś do sébe; ~ coś pod uwagę bráti štoś pud uváhu; ~ nogi za pas utikáti, až kúrytsie; ~ coś na chłopski rozum bráti štoś na mužýćki rózum; ~ kogoś na języki bráti kohoś na jazykí; ~ na muszkę bráti na múšku; ~ kogoś na przetrzymanie bráti kohoś na výtrymku (na výderžku); ~ coś na rozum bráti štoś na rózum; ~ kogoś na spytki bráti kohoś na rózpyty; ~ coś na swoje barki bráti štoś na svôj kark (na svojú hołovú); ~ coś na swoje sumienie bráti štoś na svojú sóvesť; ~ kogoś na świadka bráti kohoś u sviêdki; ~ na tapetę (warsztat) brátisie za správu (za diêło); ~ odwet (rewanż) pómstiti, revanžovátisie; ~ początek (źródło) z czegoś bráti počátok z čohoś; ~ coś pod lupę bráti štoś pud lúpu; ~ przykład z kogoś (z czegoś) bráti prýkład z kohoś (z čohoś); ~ sprawy w swoje ręce bráti správy (diłá) u svojiê rúki; ~ kogoś za wzór bráti kohoś za prýkład (uzôr); ~ stronę bráti storonú; ~ w łeb kônčytisie nevdáčoju, ne vdavátisie; ~ w obroty bráti v oboróty; ~ w rachubę bráti pud uváhu; ~ kuper (tyłek) w garść (w troki) zmyvátisie, ubirátisie; ~ za dobrą monetę bráti (pryjmáti) za právdu; ~ kogoś za mordę (za pysk) bráti kohoś za mórdu; ~ kogoś za słowo bráti kohoś za słóvo; ~ górę bráti verch; ~ w skórę bráti v skôru
brać się   brátisie; chvatátisie; ~ za głowę brátisie (chvatátisie) za hołovú; ~ do czegoś brátisie za śtoś; ◊ ~ na sposób chitrováti, užyváti chítrosť; ~ w garść bráti sébe v rúki; ~ za łby (czuby, bary) brátisie (chvatátisie) za bórki
brajl   m brajl m