Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   21 043

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
crack   m [wym. krek] crack m [wym. krek]
crawl   m [wym. krául] krául m
credo   n [wym. krédo] krédo n
cross   m [wym. kros] kros m
cuchnąć   ndk. smerdiêti
cucić   ndk. voróčati do pámeti, voróčati do prytómnosti
cucić się   ndk. voróčati sébe do pámeti, voróčati sébe do prytómnosti; oprytómniuvati
cud   m čúdo n; modlić się o ~ molíti čúda; ~ gospodarczy hospodárče (ekonomíčne) čúdo; ~ techniki čúdo téchniki; ◊ bez ~ów bez žártuv; ~a wyrabiać (wyczyniać) tvorýti čudiesá; ~ piękności čúdo krasý (chorostvá); ~ów nie ma čúduv ne byváje; czynić ~a robíti (tvorýti) čúda; dokazywać ~ów robíti (tvorýti) čudiesá; siedem ~ów świata siêm čúduv sviêtu
cud|a   pl čudiesá pl; obeszło się bez ~ów przy załatwianiu sprawy obyjšłósie bez čudiesôv pry załatvjáni správy; ~a się działy, gdy otworzyli sklep čudiesá tvorýlisie, kolí odčyníli łávku
cudactwo   n čudáctvo n
cudaczny   čudáćki, čudakováty
cudak   m čudák m
cudem   čúdom; ~ przeżyć wypadek čúdom perežýti vypádok
cudeńk|o   n 1. cácka f; 2. čudáćka rêč; čudáćka správa; opowiadać ~a rozkázuvati čudiesá
cudnie   čúdno, čudiésno; ~ wyglądać čúdno (čudiésno) vyhladáti
cudn|y   cudn|y čúdny, čudiésny; ~y ranek čúdny (čudiésny) póranok; ~a muzyka čúdna (čudiésna) múzyka
cudo   n čúdo n, dívo n
cudotwórca   m čudodiêj m
cudotwórczy   čudodiêjny
cudotwórstwo   n čudodiêjstvo n
cudować   ndk. pot. 1. z kimś lub czymś čudáčyti z kimś abo čymś; cáckatisie z kimś abo čymś; 2. nad kimś lub czymś divovátisie nad kimś abo čymś
cudownie   1. čúdno, čudiésno; 2. (w sposób nadprzyrodzony) čudiésno
cudowność   f 1. čúdnosť f, čudiésnosť f; 2. (właściwość nadprzyrodzonego) čudiésnosť f
cudowny   1. čúdny, čudiésny; 2. (nadprzyrodzony) čudiésny
cudzołożnica   f čužołôžnicia f