Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   19 835

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
bogaczka   f boháčka f, bohatýrka f
bogatka   f zool. siníčka f
bogaty   boháty, zamóžny
bogini   f bohínia f
bogobojność   f bohobójaznosť f
bogobojny   bohobójazny
bohater   m 1. hierój m; ~ narodowy nacijonálny hieroj; 2. hierój m, hołôvna persóna (figúra); ~em filmu jest detektyw hierójom (hołôvnoju persónoju) fílmu je detektýv
bohaterka   f 1. hierojínia f; 2. hierojínia f, hołôvna persóna (figúra)
bohaterski   hierójśki
bohaterstwo   n hierójstvo n
bohaterszczyzna   f pokaznóje hierójstvo, hierójstvo napokáz
bohema   f bohéma f
bohemistyka   f bohemístyka f, čéśka filológija
bohomaz   m bohomáz m
boisko   n bojísko n; ~ do piłki nożnej (siatkowej) bojísko do futbółu (volejbółu)
boiskowy   bojískovy
boja   f bója f
bojar   patrz bojarzyn
bojarzyn   m bojáryn m
bojaźliwość   f bojazlívosť f, strachlívosť f, połochlívosť f
bojaźliwy   bojazlívy, strachlívy, połochlívy
bojaźń   f bójaznosť f, strach m, spółoch n
bojer   m bójer m
bojerowiec   m bojerôveć m
bojerowy   bójerovy