Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   19 835

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
harmoniczny   harmoníčny
harmonijka   f harmôńka f
harmonijny   harmoníjny
harmonista   m harmoníst m
harmonizować   ndk harmonizováti
harmonogram   m harmonográm m, gráfik m
harować   ndk harováti; trudítisie; mozólitisie
harówka   f harôvka f; trud m
harpun   m harpún m
hart   m hart m; výderžka f; stôjkosť f
hartować   ndk hartováti; zahartóvuvati
hartować się   ndk hartovátisie; zahartóvuvatisie
hasać   ndk 1. hasáti; skakáti; šaliêti; létati; 2. tanciováti; skakáti
hasło   n 1. hásło n; záklik m; 2. hásło n; ~ i odzew hásło i ódzyv; 3. sygnáł m; dać ~ do działania dáti sygnáł do diêjania; 4. (w encyklopedii i słowniku rzeczowym) artýkuł m; (w słowniku językowym) słóvo n
hasłowy   dotýčny artýkułu (w encyklopedii i słowniku rzeczowym); dotýčny słóva (w słowniku językowym)
haszysz   m hašýš m
haubica   f haubícia f
haust   m kovk m; ~ wody kovk vodý; ~ powietrza kovk poviêtra (vózduchu); jednym ~em odným dúchom, za odín duch
hawajski   havájśki
hazard   m 1. rýzyka f; nebezpéčne diêło; 2. hazárd m; uprawiać ~ hráti v hazárdovy hrê
hazardowy   1. ryzykôvny; nebezpéčny; 2. hazárdovy
he   wykrz. pot. ha; he
heavy metal   [wym. hévi métal] héavy métal [wym. hévi métal]
heavymetalowiec   m heavymetalôveć m
heavymetalowy   heavymetalóvy