Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   19 835

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
celofan   m celofán m
celofanowy   celofánovy
celować   I cilováti, pryciêluvatisie; ~ z karabinu cilováti (pryciêluvatise) z karabína; ~ do wroga cilováti do vóroha
celowa|ć   II ciláti; chuligani ~li kamieniami w okna chuligány ciláli kameniámi v ókna
celować   III peršýnstvovati, odmičátisie; ~ w nauce peršýnstvovati (odmičátisie) v učóbi
celowniczy   I pryciêlny
celowniczy   II m navôdčyk m
celownik   m 1. gram. pryrôdny (odmiênnik); 2. pryciêł m
celowo   navmýsno, naróčno
celowość   f cilóvosť f; ~ działania cilóvosť diêjania
celow|y   1. navmýsny, naróčny; ~a zwłoka navmýsna (naróčna) zadéržka; 2. cilóvy; dotacje ~e cilóvy dotáciji
celująco   velmi dobre, velmi odmiêtno
celujący   vélmi dóbry, vélmi odmiêtny; ~ uczeń odmiêtnik m
celuloid   m celulójid m
celuloidowy   celulójidny
celuloza   f celulóza f
celulozowy   celulózny
cembrowina   f kruhí kołódecia; obkłádka kołódecia
cement   m címent m
cementować   cimentováti; umocióvuvati
cementownia   f cimentôvnia f
cementowy   címentovy
cen|a   f 1. ciná f; ~a detaliczna rozdrôbna ciná; ~a hurtowa hurtóva ciná; ~a rynkowa rýnkova ciná; ~a umowna dohovôrna ciná; ~a zakupu (nabycia, kupna) zakúpočna ciná; ~a zbytu zbýtova (prodážna) ciná; 2. przen. ciná f, košt m; ~a popularności ciná (košt) populárnosťi; ◊ coś nie ma ~y nemá ciný na stoś; wyznaczyć ~ę za czyjąś głowę význačyti cinú za čyjúś hołovú (hółov); zapłacić wysoką ~ę za coś zapłatíti vysóku cinú za štoś; za ~ę krwi za cinú kroviê; za pół ~y za puv ciný; za wszelką ~ę za kážnu cinú; za żadną ~ę za žádnu (nijáku) cinú; zamrozić ~y zamoróziti cény
cenić   1. (uważać za wartościowe) ciníti, ličýti dóbrym (vážnym); uvažáti; ~ kogoś za uczciwość ciníti kohoś za čésnosť; ~ sobie ciszę i spokój uvažáti tišynú i spókuj; 2. (szacować) ciníti; ~ auto na 10 tysięcy ciníti áuto na 10 týsiač
cenić się   1. šanováti (uvažáti) sébe; 2. šanováti (uvažáti) odín odnóho; 3. pot. cinítisie, dóroho ličýti, dóroho prodaváti