Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   22 087

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
grizzly   m, f [wym. grýzli] grýzli m, f
grobek   m mohíłka f
grobla   f hrébla f; hať f
grobowiec   m hrobôveć m
grobowo   ponúro; jak u mohíli
grobow|y   1. mohílny; ~ grobowy mohílny kámeń; 2. ponúry; jak u mohíli; mértvy; ~a cisza mértva tišýna; ~e milczenie mohílne movčánie; ◊ do ~ej deski do mohíły
groch   m horóch m; ◊ ~ z kapustą horóch z kapústoju; jak ~em o ścianę jak horóchom ob stinú
grochowiny   pl horochviênie n
grochowy   horóchovy
grochówka   f horóchovka f, horóchova zúpa
grodzić   ndk 1. horodíti; obhoródžuvati; 2. perehoródžuvati; odhoródžuvati
grodzisko   m horodíšče n
grodzki   horodśki
grog   m grog m
grom   m hrôm m; ◊ ciskać (rzucać) ~y na kogoś kídati hromámi v kohóś; jak ~ z jasnego nieba jak hrôm z jásnoho néba; od ~a do čórta; kôlko chóčeš; choč odbavláj
gromada   f 1. (skupisko) tovpá f; tłum m; húrba f; kúpa f; čeredá f; hromáda f; 2. (jednostka terytorialna) hromáda f
gromadka   f kúpka f; čerôdka f, hromádka f
gromadnie   tovpóju; tłúmom; húrboju; kúpoju; čeredóju; hromádno; rázom
gromadny   tłúmny; hromádny; másovy
gromadzić   ndk zbiráti; skópluvati; zoserédžuvati
gromadzić się   ndk zbirátisie; skópluvatisie; zoserédžuvatisie
gromadzki   hromádśki; prynaléžny do hromády
gromić   ndk 1. łájati; hániti; 2. hromíti; bíti, rozbiváti
gromki   húčny
gromnica   f hrumnícia f