Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   22 087

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
głuszec   m zool. hłuchár m
głuszyć   ndk hłušýti
gmach   m velízny budýnok
gmaszysko   n velizárny budýnok
gmatwać   ndk motáti, zamótuvati; uskładniáti
gmatwać się   ndk motátisie, zamótuvatisie; uskładniátisie
gmatwanina   f motanína f
gmerać   ndk hrebstí, rozhrybáti; perebiráti
gmerać się   ndk kóškatisie; póratisie
gmin   m prósty naród, pospolíty naród, pospôlstvo n
gmina   f gmína f; ~ wiejska vjoskóva gmína; ~ żydowska žydôvśka gmína
gminn|y   gmínny; urząd ~y gmínny urád; ~a wspólnota gmínna spulnóta
gna|ć   ndk 1. hnátisie; ~ł w dół na złamanie karku hnávsie vniz na skrut hołový; 2. hnáti; ~ć bydło na pastwisko hnáti býdło na pasovóje
gnat   m pot. 1. kôsť f, kôstka f; 2. (rewolwer) gnat m; ◊ sterczą komuś ~y odný kósti v kohóś
gnębiciel   m hnobítel m
gnęb|ić   ndk 1. hnóbiti; ~ić podbity naród hnóbiti pudbíty naród; 2. múčyti; smutíti, žurýti; ~ią ją złe przeczucia múčat jijiê złýje peredčuvánia; co cię ~i? što tébe smutít (žurýt)?
gnębić się   ndk múčytisie; smutítisie, žurýtisie; nespokójitisie
gniadosz   m hniêdy kôń
gniady   hniêdy
gniazdko   n 1. hnizdéčko n; 2. (elektryczne) gniázdko n
gniazdo   n 1. hnizdó n; 2. (elektryczne) gniázdo n
gniazdować   ndk hnizdovátisie, hnizdítisie
gniazdowy   1. hnizdový; 2. gniazdóvy
gnić   ndk hníti
gnida   f hnída f