Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   22 087

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
alarmować   pudymáti tryvóhu, bíti na tryvóhu
alarmowy:   sygnał ~ sygnáł tryvóhi
alarmujący   tryvožlivy
alba   f álba f (liturgična šata)
Albanka   f albánka f
Albańczyk   m albáneć
albański   albánśki
albatros   m albatrós m
albinos   m albinós m
albo   1. abó; ~ ty, ~ ja abó ty, abó ja; 2. pot. čy ž; ~ to mało? čy-ž to mało? ~ co abó šče što; jest zimno, zaziębisz się ~ co zímno (chółodno), ty prostúdišsie abó šče što
albowiem   spój. bo, tomú što, tym što
alboż   čy ž
album   m albúm m
albumowy   albúmovy
alchemia   f alchímija f
alchemiczny   alchimíčny
alchemik   m alchímik m
ale   1. spój. ále; a; obiad skromny, ~ smaczny obiêd skrómny, ále smáčny; nie czarny, ~ biały ne čórny, a biêły; 2. nu i; otó-to; ~ niespodzianka! nu i nespodiêvanka! ~ samochód! otó-to samochód!; ~ skąd że! a skôl tam! ~ to już! míhom!
alegoria   f alegóryja f
alegoryczny   alegorýčny
aleja   f aliêja f
alejka   f aliêjka f
alergen   m alergén m
alergia   f alergíja f; ~ na pyłki kwiatowe alergíja na kviêtočny pyłók
alergiczny   alergíčny