Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
graca   f gráca f; matýčka f
graciarnia   f komôrka f; zakútok m (na barachło)
gracja   f grácija f
gracować   ndk gracováti; matýčyti
gracz   m hreć m; ~ w siatkówkę hreć u siatkôvku; ~ polityczny politýčny hreć
gra|ć   ndk 1. ihráti, hráti; ~ć na trąbce ihráti na trubiê; ~ć główną rolę w przedstawieniu ihráti hołóvnu rólu v spektákli; 2. ihráti, hráti; ~ć w karty ihráti v kárty; ~ć w szachy ihráti v šáchi; ~ć w totolotka ihráti v totolótka; ◊ co jest ~ne? pot. u čôm diêło?; ~ć komedię ihráti komédyju; ~ć na cztery ręce ihráti na štýry rúki; komuś na nerwach ihráti komúś na nérvach; ~ć na czyichś uczuciach ihráti na čyjichś odčuvániach; ~ć na zwłokę odvołokáti čas; ~ć pierwsze skrzypce ihráti péršu skrýpku; ~ć w otwarte karty ihráti v odkrýty kárty; kiszki marsza ~ją kiškí márša hrájut; w to ~j komuś tôlko siêtoho i tréba komúś
grad   m hrad m
gradacja   f gradácija f
gradobicie   n hradobôj m
gradowy   hrádovy
graf   I m (tytuł) graf m
graf   II m (wykres) graf m
graffiti   n graffiti n
graficznie   grafíčno
graficzn|y   grafíčny; ~e przedstawienie zagadnienia grafíčna prezentácija problému; opracowanie ~e książki grafíčne opraciovánie knížki; pracownia ~a grafíčna praciôvnia
grafik   m 1. (zawód) gráfik m(wykres) gráfik m; ~ dyżurów gráfik dyžúruv (dyžúrstva)
grafika   f gráfika f; ~ komputerowa kompúterna gráfika
grafit   m grafít m
grafitowy   grafítovy
grafolog   m grafólog m
grafologia   f grafológija f
grafologiczny   grafologíčny
grafoman   m grafomán m
grafomania   f grafománija f
grafomanka   f grafománka f
autograf   m autográf m