Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
dioda   f dyjóda f
diodowy   dyjódovy
dionizyjski   dyjonizýjśki
dioptria   f dyjóptryja f
disc jockey   [wym. disk dżokej] m disk-džókej m
disco   [wym. disko] n dísko n
disco polo   n dísko-pólo n
diuna   f diúna f
diwa   f díva f
dla   przyim. 1. dla; nagroda ~ zwycięzcy nahoróda dla peremôžcia; poświęcić się ~ ojczyzny požártvovati sobóju dla báťkuvščyny; szacunek ~ starszych pošána dla starêjšych; zagrożenie ~środowiska zahróza dla seredóvišča; ◊ ~ hecy (kawału, jaj) pot. dla smiêchu; ~ kurażu dla kuražú; ~ niepoznaki kob ne puználi; ~ porządku dla porádku; ~ przykładu dla prýkładu; ~ śmiechu (żartów) dla smiêchu (žártu); ~ świętego spokoju dla sviatóho spokóju
dlaczego   čom
dlaczegóż   čom že
dlatego   spój. tomú; była wyczerpana, ~ szybko zasnęła byłá zmúčana, tomú chútko zasnúła
dlatego, że   spój. tomú što; czujemy się źle ~ jest niskie ciśnienie my nedobre čújemsie, tomu što nízki tisk
dławi|ć   ndk 1. davíti, dušýti; lis ~ł swoją ofiarę lis davív (dušýv) svojú žértvu; 2. utichomíruvati; dušýti; ~ć w sobie lęk utichomíruvati (dušýti) v sobiê strach
dławić się   ndk davítisie
dłoniasty   dołóniasty
dło|ń   f dołónia f; ◊ prędzej kaktus na ~i wyrośnie chutčêj piêveń nestísie začne; mieć serce na ~i miêti sércie na dołóni; podawać komuś pomocną ~ń podaváti komúś rukú pómoščy; uścisnąć czyjąś dłoń stísnuti čyjúś dołóniu
dłubacz   m kołupáč m
dłubać   ndk 1. dovbstí, dziovbstí; ~ dziurę w desce dovbstí (dziovbstí) dýrku v dósci; 2. kołupáti; kołupátisie ~ w zębach kołupáti v zubách; ~ przy silniku kołupátisie pry motóry
dłubać się   kołupátisie; marúditi
dłubanina   f kołupánie n; marúdna robóta
dług   m dovh m; spłacać ~ spłáčuvati dovh; zaciągać ~ robíti dovh; ◊ ~ honorowy honoróvy dovh; ~ wdzięczności dovh udiáčnosti
długachny   dovžýzny
długaśny   dovžýzny
autograf   m autográf m