Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
dubeltowy   dubeltóvy, podvôjny
dubeltówka   f dubeltôvka f
dubler   m dublór m
dublerka   f dublórka f
dublet   m dublét m
dublować   ndk dublováti
duby:   ~ smalone durnóty pl; irundá f; bołbotniá f; pleść ~ smalone plestí (mołóti) aby-štó, hovorýti irundú
duch   m 1. duch m, prývid m; zły ~ nečýsty duch, nečýsty m; przestraszyć się ~a zlakátisie dúcha; 2. duch m; charákter m; siła ~a síła dúchu; człowiek spokojnego ~a čołoviêk spokôjnoho charákteru; ~ epoki duch epóki; upadek ~a upádok dúchu; ◊ Bogu ~a winien ni v čôm ne vinováty, zusiêm ne vinováty; iść z ~em czasu ití v nóhu z čásom; nie ma żywego ~a nemá ni odnóji žyvóji dušê; oddać Bogu ~a oddáti Bóhu dúšu; podnosić kogoś na ~u pudnimáti komúś duch; ubogi ~em ubóhi dúchom; upaść na ~u upásti dúchom; w ~u u dušê; u dúchu; w głębi ~a u hłubiniê dušê; w skrytości ~a pótajkom, potajémno, u hłubiniê dušê; wyzionąć ~a skonáti
duchota   f duchotá f; var m
duchowieństwo   n duchoviênstvo n
duchown|y   1. duchóvny; seminarium ~e duchóvny seminár; 2. m duchóvny m, sviaščénnik m
duchowość   f duchóvosť f
duchowy   duchóvy; ◊ ~ pokarm duchóva jiêža; ~ przywódca duchóvy provodýr
duda   f dudá f; dúdka f
dudek   m zool. dúdok m
dudka   f 1. dúdka f, svistiólik m; 2. (część pióra) dúdka f
dudnić   ndk hrukotáti; tarachtiêti; barabániti
dudnieć p. dudnić   p. dudnić
dudy   pl dudá f
dudziarz   m dudár m
duet   m duét m
dufny:   ~ w siebie samovpévniany; honorlívy; zarozumiêły
dukać   ndk békati, mékati, pýkati
dukat   m dukát m
dukt   m prosiêka f; trýba f
autograf   m autográf m