Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
dołazić   ndk dołáziti
dołączać   ndk 1. dołučáti; 2. dołučátisie
dołączać się   ndk dołučátisie
dołączyć   dk 1. dołučýti; 2. dołučýtisie
dołączyć się   dk dołučýtisie
doł|ek   m 1. jámka f; výjamka f; 2. pot. (depresja) smur m; wpadł w ~ek na jóho napáv smur; tkwić w ~ku smurniêti; ◊ kopać ~ki pod kimś pudkópuvatisie pud kohóś; ssie kogoś w ~ku nýje kohóś pud hruďmi
dołować   ndk 1. kopciováti; 2. prysýpuvati sadzónki zemléju; 3. astr. dosiaháti nížnioji kulmináciji
dołowy   pudzémny
dołożyć   dk dokłásti, dołožýti; dobáviti, prybáviti
dołożyć się   dk prypłatíti, dołožýtisie
doły   pl nizý pl; ~ społeczne nizý hromádstva
dom   dom m 1. dôm m; ~ parterowy parteróvy dôm; ~ piętrowy odnoetážny dôm; ~ akademicki akademíćki dôm, akadémik m; ~ kultury dôm kultúry; ~ publiczny publíčny dôm; ~ towarowy tovaróvy dôm; ~ starców dôm dla starých; ~ wariatów sumašédšy dôm; ~ wczasowy dôm odpočýnku; pan ~u pan dómu, hospodár m; pani ~u páni dómu, hospodýnia f; 2. rôd m; dynástyja f; ~ panujący vołodárna dynástyja; ◊ czuć się jak u siebie w ~u odčuváti sébe jak vdóma; czynić honory ~u pryjmáti hostí; býti hospodaróm hostíny; z dobrego ~u z dóbroho dómu; z dóbroji simjiê
domaciczny   domacícovy
domagać się   ndk domahátisie, trébovati
domalować   dk domalováti
domalowywać   ndk domalóvuvati
domator   m domosiêd m
domatorka   f domosiêdka f
domawiać   ndk 1. dohovóruvati, dokázuvati do kunciá; 2. pot. obhovóruvati; domovlátisie
domek   m dómik m, domók m; ◊ ~ z kart kártočny dómik (domók)
domeldować   dk domeldováti
domena   f doména f
domiar   m dodatkóvy podátok; ◊ na ~ u dodátok, do tohó ž
domierzać   ndk 1. domiêruvati; 2. obkładáti dodatkóvym podátkom
domierzyć   dk 1. domiêrati; 2. obłožýti dodatkóvym podátkom
autograf   m autográf m