Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   21 043

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
kapka   f kápka f; kápelka f; krápelka f
kaplica   f 1. kaplícia f; ~ cmentarna kaplícia na móhiłkach; 2. pot. kapéć; amíń; z wyjazdem to naprawdę ~ , nie ma biletów z výjizdom naprávdu kapéć (amíń), nemá bilétuv
kapliczka   f kápłočka f; kaplíčka f
kapłan   m 1. kapłán m ; 2. sviaščénnik m ; duchóvnik m ; ksiondz m
kapłanka   f kapłánka f
kapłański   1. kapłánśki; 2. sviaščénnićki; duchóvny
kapłaństwo   n sviaščénnictvo n
kapłon   m kapłôn m
kapnąć   dk kápnuti; krápnuti
kapnąć się   dk pot. skmiêtiti; skumékati; schvatíti
kapo   m kápo m
kapok   m kapók m
kapota   f pot. chałát m
kapować   ndk pot. 1. na kogoś donósiti na kohóś; udaváti kohóś; 2. coś kmiêtiti štoś; kumékati štoś; chvatáti štoś
kapownik   m pot. nótes m; zapísnik m
kapral   m kápral m
kapralski   kápralśki
kapraw|y: ~e oczy   ślozlívy óčy; hnôjny ócy
kaprys   m 1. kaprýz m; fanabéryja f; znosić czyjeś ~y terpiêti čyjiêś kaprýzy (fanabéryji); 2. muz. kaprýz m
kaprysić   ndk kaprýziti
kapryśnica   f kaprýza f
kapryśny   kaprýzny
kapsel   m kápsel m
kapslować   ndk kapslováti
kapsuła   f kapsúła f
autograf   m autográf m