Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
kwarta   f 1. (miara pojemności) kvárta f; 2. muz. kvárta f; 2. hist. (podatek kwarciany i wojsko kwarciane) kvárta f
kwartalnik   m kvartálnik m
kwartalny   kvartálny
kwartał   m kvartáł m
kwarte|t   m kvartét m; występować w ~cie vystupáti v kvartéti; ~t smyczkowy strúnny kvartét
kwartetowy   kvartétny
kwas   m 1. chem. kisłotá f; ~ siarkowy siêrkova kisłotá; 2. (kwaśna substancja lub kwaśny smak) kvas m; ~ w kiszonej kapuście kvas u kvášanuj kapústi; ◊ ~ chlebowy chliêbny kvas; ~y pl neładý pl; sváry pl
kwasek   m kvasók; ~ cytrynowy cytrýnovy kvasók
kwasić   ndk 1. kvásiti; ~ kapustę kvásiti kapústu; ~ ogórki kvásiti hurkí; 2. psováti; ~ dobry nastrój swoimi uwagami psováti dóbry nastrôj svojími zavváhami; czemuś taki skwaszony? čohó ty tak zažurývsie?; čom u tebé taki kvásny (kísły) nastrôj?
kwasić się   ndk kvásitisie; ogórki już się kwaszą hurkí vže kvásiatsie
kwaskowaty   kvasnováty; kisłováty
kwasoodporny   kisłotoodpôrny
kwasowość   f kisłótnosť f
kwasowy   kisłótny
kwaśnieć   ndk kvasniêti; stanovítisie kvásnym (kísłym)
kwaśność   f kvasotá f; kisłotá f; silna ~ môcna kvasotá; ~ gleby kisłotá hléby
kwaśn|y   kvásny; kísły; ~e owoce kvásny (kísły) płodý; ~y odór kvásny (kísły) duch (smorôd); 2. kisłótny; ~y odczyn chem. kisłótna reákcija; ~ deszcz kisłótny došč; 3. kvásny; kísły; nezadovólany; ~y uśmiech kvásna (kísła) vsmiêška; ~a mina kvásna (kísła) mína
kwatera   f kvatéra f; ~ główna wojsk. hołôvna kvatéra; ~ prywatna pryvátna kvatéra
kwatermistrz   m wojsk. kvatermájster m
kwatermistrzostwo   n wojsk. kvatermájsterstvo n
kwatermistrzowski   kvatermájsterśki
kwater|ować   ndk kvaterováti; wojsko ~uje we wsi vôjśko kvaterúje u vjósci
kwaterunek   m kvaterúnok m; kvaterúnkove bjuró
kwaterunkowy   kvaterúnkovy
kwazar   m astr. kvazár m
autograf   m autográf m