Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
krążownik   m 1. kréjzer m (typ vujśkovoho pancernoho korabla); 2. velízny automobíl; limuzýna f; ◊ ~ szos velízny automobíl; limuzýna f
krąż|yć   ndk kružýti; orzeł ~y nad przełęczą orół krúžyt nad prósmykom; turyści ~ą po mieście turýsty krúžat (chódiat) po miêsti; butelka ~yła wśród kolegów bútel kružýv sered koléguv; plotki ~ą po wsi plótki (čútki) krúžat (chódiat) po sioliê; krew ~y w organizmie krov krúžyt (cyrkulúje) v organízmi
kreacja   f 1. (aktorska) vybítna róla; 2. (strój) kreácija f; 3. (s)tvorênie n; poklíkanie do istniênia
kreacyjny   tvôrčy; oryginálny
kreator   m tvoréć m; kreátor m
kreatura   f nehôdnik m; nikčémnik m; podléć m
kreatywny   tvôrčy; oryginálny
krech|a   f grúba (tłústa) kréska; ◊ mieć ~ę u kogoś miêti nedóbru (pohánu) reputáciju v kohóś
kreci   povšýny; ~ kopczyk povšýna kúpa; povchoviênie n; ◊ ~a robota pudryvnája robóta; pudkôp m
kred|a   f kréda f; pisać ~ą na tablicy pisáti krédoju na tablíci; pokłady ~y pókłady krédy
kredens   m krédens m
kredensowy   krédensovy
kredk|a   f krédka f; malować ~ą malováti krédkoju; ~a do brwi krédka do bróvuv
kredkowy   krédkovy
kredo   n krédo n
kredowa|ć   ndk kredováti; papier ~ny kredóvany papiêr
kredowy   krédovy
kredyt   m kredýt m; pozýčka f; ~ krótkoterminowy korotkoterminóvy kredýt; ~ oprocentowany kredýt pud procénty; ~ inwestycyjny investycíjny kredýt; ~ mieszkaniowy kredýt na budóvu žytłá; kupować na ~ kupováti v kredýt; udzielić ~u výdati (dáti) kredýt
kredytobiorca   m osóba, kotóra beré kredýt
kredytodawca   m osóba, kotóra (vy)dajé kredýt
kredytować   ndk kredytováti; (vy)daváti kredýt (pozýčku)
kredytowy   kredýtovy
krem   m krem m; ciastko z ~em ciástko z krémom; ~ czekoladowy čykoládovy krem; ~ do golenia krem do holiênia; ~ nawilżający navilhôtniuvalny krem; ~ do cery suchej krem do suchóji skôry
kremacja   f kremácija f
krematorium   n krematóryj m
autograf   m autográf m