Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
kpiarz   m nasmiêšnik m
kpiąco   nasmiêšlivo
kpić   ndk nasmichátisie, pudsmichátisie; pot. pudgavniáti
kpina   f nasmiêška f; násmich m, púdsmich m
kra   f (jedna tafla lodu) krýha f; również krýhi pl; wiosną na rzece ruszyła ~ vesnóju po ryciê popłyvlí krýhi
krab   m krab m
krach   m krach m; ~ na giełdzie krach na giéłdi
kraciasty   kratíasty, u krát(k)u
kradzież   f kráža f, kradióž f drobna ~ drôbna kráža (kradióž); ~ z włamaniem kráža (kradióž) z uzłómom; dokonać (dopuścić się) ~ ukrásti; učyníti krážu (kradióž)
kraina   f kraj m; krajína f; ~ rolnicza rolníčy kraj; ~ bagien kraj bołotôv; ~ cudów kraj (krajína) čudiesôv
kraj   m 1. krajína f; ~e Europy krajíny Európy; byłe ~e socjalistyczne byłýje socijalistýčny krajíny; tépły krajíny; 2. ródina f; báťkuvščyna f; vernútisie na ródinu (báťkuvščynu); ~ rodzinny rôdna krajína; rôdny kraj; ródina f; ◊ co ~ to obyczaj što ni kraj, to zvyčáj
krajać   ndk 1. krojíti; rêzati; ~ chleb krojíti chliêb; 2. pot. rêzati (robíti chirurgičnu operaciju)
krajać się   ndk krojítisie; rêzatisie; ◊ serce się komuś kraje sércie komúś krójitsie; sércie komúś rozryvájetsie
krajalnica   f krojálniciaf
kraja   m zemlák m
krajanka   f zemláčka f
krajka   f 1. pojasók m; lénta f 2. (o)krájka f
krajobraz   m 1. krajovíd m; podziwiać ~ za oknem lubovátisie krajovídom za oknóm; ~ stepowy stépovy krajovíd; 2. (w malarstwie) krajovíd m, pejzáž m
krajobrazowy   krajovídovy; pejzážovy
krajowiec   m krajôveć m, tubýleć m, autochtón m
krajow|y   1. (ohulno)krajóvy; ~a konferencja (ohulno)krajóva konferéncija; 2. nacijonálny; krajóvy (nečužozémny); przemysł ~y krajóva promysłóvosť
krajoznawca   m krajoznáveć m
krajoznawstwo   n krajoznávstvo n
krakać   ndk krákati; gračáti; wrony kraczą voróny krákajut (gračát)
krakers   m krákers m
autograf   m autográf m