Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
korba   f kólba f, kórba f
korbowód   m tech. korbovôd m
korbowy   kórbovy; wał ~ kórbovy vał; napęd ~ kórbova peredáča
korci|ć   ndk kortiêti; ne daváti spokóju; ~ła ją ciekawość kortiêła jôj cikávosť
kord   m kord m
kordialność   f serdéčnosť f; žyčlívosť f; odkrýtosť f
kordialny   serdéčny; žyčlívy; odkrýty
kordon   m kordón m; ~ policji kordón políciji
kordon|ek   m gôr m, gorýcia f; haftować ~kiem vyšyváti górom (gorýcioju)
kordzik   m kórdik m
kor|ek   m 1. (surowiec z dębu korkowego i zatyczka do butelki) kórok m; ściany wyłożone ~kiem stiêny, obłóžany (obkłádiany) kórkom; butelka z gumowym ~kiem bútel z gumóvym kórkom; 2. pot. zatór m; zavôz m; ~ek w godzinach szczytu zatór (zavôz) u hodiný maksymálnoho rúchu; 3. pot. (bezpiecznik) kórok m; wysiadły ~ki perehorêli kórki; 4. (nabój do korkowca) kórok m
korekcja   f korékcija f; ~ wad wzroku korékcija nedostátku zróku
korekcyjn|y   korekcíjny; gimnastyka ~ korekcíjna gimnástyka
koreks   m kóreks m
korekta   f korékta f; ~ autorska áutorśka korékta; ~ planów korékta planôv
korektor   m koréktor m
korektorka   f koréktorka f
korektorski   koréktorśki
korektura   f korektúra f; ~ ustawy korektúra zakónu
korelacja   f korelácija f
korelat   m korelát m
korelować   ndk korelováti
korepetycj|a   f korepetýcija f; udzielać ~i daváti korepetýciju
korepetytor   m korepetýtor m
korespondencja   f 1. korespondéncija f; perepíska f; ~ urzędowa urádova korespondéncija (perepíska); 2. (w gazecie) dópis m; ~ własna dópis od nášoho korespondénta
autograf   m autográf m