Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, u kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   22 087

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
kompanijny   wojsk. kompaníjny
komparatystyka   f komparatýstyka f
kompas   m kómpas m
kompatybilny   kompatybílny
kompendium   n kompéndyjum n
kompensacja   f kompensácija f
kompensacyjny   kompensacíjny
kompensata   f 1. odškodovánie n; kompensácija f; 2. kompensácija f
kompensować   ndk 1. odškodóvuvati; kompensováti; 2. kompensováti; robíti (provóditi) kompensáciju
kompensować się   ndk kompensovátisie
kompetencj|a   f kompeténcija f; to należy do moich ~i siête vchódit u mojú kompeténciju
kompetentność   f kompeténtnosť f
kompetentny   kompeténtny
kompilacja   f kompilácija f
kompilacyjny   kompilacíjny
kompilator   m kompilátor m
kompilatorski   kompilátorśki
kompilatorstwo   n kompilátorstvo n
kompilować   ndk kompilováti
kompleks   m 1. kómpleks m; ~ budynków rządowych kómpleks urádovych budýnkuv; 2. kómpleks m; ~ niższości kómpleks nepovnociênnosti; ◊ ~ Edypa Edýpuv kómpleks
kompleksowość   f kómpleksnosť f
kompleksowy   kómpleksny
komplement   m komplemént m; prawić ~y hovorýti kompleménty
komplementarność   f komplementárnosť f
komplementarny   komplementárny
autograf   m autográf m