Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   21 043

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
kolegować   p. kolegować się
kolegować się   ndk kolegovátisie
koleina   f kolijá f; polna droga z głębokimi ~mi pôlna doróha z hłubókoju kolijéju
kole|j   I f kolijá f; pracować na ~i praciováti na kolijiê; ~ wąskotorowa uzkokoliêjka f
kole|j   II f kolijá f; ~j na ciebie tvojá kolijá; ◊ po ~i po kolijiê; z ~i daliêj; pótum; svojóju kolijóju; on ma nie po ~i u johó ne vsiê dóma; ~je losu zmiênlivosť lósu; ~j rzeczy porádok réčuv
kolejarski   kolijárśki
kolejarz   m kolijár m
kolej|ka   f 1. uzkokoliêjka f; koliêjka f; ~ka linowa pudviêsna koliêjka; 2. koliêjka f; stać w ~ce stojáti v koliêjci; poza ~ką bez koliêjki
kolejkowy   koliêjkovy
kolejnictwo   n kolijníctvo n
kolejno   po kolijiê; koliêjno
kolejnoś|ć   f koliêjnosť f; w ~ci alfabetycznej u alfabétnum porádku
kolejny   koliêjny
kolejowy   kolijóvy
kolekcja   f kolékcija f
kolekcjoner   m kolekcijonér m
kolekcjonerski   kolekcijonérśki
kolekcjonerstwo   n kolekcijonérstvo n
kolekcjonować   ndk kolekcijonováti
kolektor   m koléktor m
kolektura   f kolektúra f
kolektyw   m kolektýv m
kolektywizacja   f kolektyvizácija f
kolektywizm   m kolektyvízm m
kolektywizować   ndk kolektyvizováti
autograf   m autográf m