Hołôvna Svojim diêtium Artykuły Literatura Słovnik Zvukovyje skopy Zvežêteś z nami Svoja.org na Facebook
Svoja mova, svôj vybur, svôj los...
Svoja.org » Słovnik
Słovnik
Natisnuti, kob pobôlšyti...

Pôlśko-pudlaśki słovnik z odvorôtnym pošukom — pracia v rozvitku.

Knopka PL-PDL zapuskaje šukanie tych artykułuv, kotory dajut perekład pôlśkoho słova z pola pošuku na pudlaśku movu.

Knopka PDL-PL zapuskaje šukanie vsiêch artykułuv, v kotorych vystupaje pudlaśkie słovo z pola pošuku.

* * *

U poli pošuku Vy možete vžyvati symbolu * (zôrka) jak mnôhoznačnika, na prykład: ala* (šukati vsiêch słôv, kotory začynajutsie na ala...), *tka (šukati vsiêch słôv, kotory kunčajutsie na ...tka), itd.

Usiê artykuły v słovniku:   20 863

Hlediêti po literach
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Šukati słova
Znajdiany artykuły
grzejny   nahryválny
grzeszek   m hryšók m
grzesznica   f hrêšnicia f
grzesznik   m hrêšnik m
grzeszny   hrêšny
grzeszyć   ndk hryšýti; ◊ nie ~ czymś ne hryšýti čymś; ne vyłučátisie čymś
grzewczy   obohryválny; sezon ~ obohryválny sezón
grzęda   f 1. hrádka f; zahôn m; 2. hrádka f; kury śpią na ~ch kúry spjat na hradkách
grzęzawisko   n hruzalévina f
grzęznąć   ndk stráhnuti, zastraháti; ◊ ~ w długach zastráhnuti po úšy v dovhách
grzmi|eć   ndk hrymiêti; w nocy ~ało i błyskało się unočê hrymiêło i blískało; dyrektor ~ał na zebraniu dyréktor hrymiêv na schódi
grzmocić   ndk 1. w coś hatíti v štoś; 2. kadíti; pazdéryti, špáryti; ~ kogoś kijem kadíti (pazdéryti, špáryti) kohóś kíjom
grzmocić się   ndk kadíti odín odnohó; pazdéryti odín odnohó; špáryti odín odnohó
grzmot   m hrôm m; hrymóta f; hrúkot m
grzmotnąć   dk hrýmnuti; háknuti
grzmotnąć się   dk hrýmnutisie; háknutisie; môcno stúknutisie
grzyb   m 1. hryb m; ~ jadalny (trujący) dóbry (durný) hryb; iść na ~y ití po hrybý; 2. hrybók m; mamy w domu ~ u nas dóma hrybók; ◊ jak ~y po deszczu jak hrybý pósli doščú
grzyb|ek   m hrybók m; bétka f; ~ki marynowane marynóvany hrybý (bétki)
grzybiarz   m hrybník m
grzybica   f hrybícia f
grzybieć   ndk muršêti; porochniêti; starêti
grzybni   f hrýbnicia f
grzybny   hrybný
grzybobójczy   protihrybkóvy
grzybobranie   n zbiránie hrybôv
autograf   m autográf m