Home For Our Children Articles Belles-Lettres Dictionary Audio Files Contact Us Svoja.org on Facebook
Our language, our choice, our fate...
Svoja.org » Dictionary
Dictionary
Click to enlarge...

Polish-Podlachian dictionary with a bidirectional search — work in progress.

The button PL-PDL starts the search for those entries that provide translation of the Polish word from the search field into the Podlachian language.

The button PDL-PL starts the search for all the entries that include the Podlachian word from the search field.

* * *

In the search field, you can use * character (asterisk) for a wildcard, for example: ala* (search for words that start with ala...), *tka (search for words that end with ...tka), etc.

Total entries in the dictionary:   22 087

Browse by letter
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W Y Z Ź Ż
Search for word
Found entries
graniczny   1. pohraníčny; słup ~y pohraníčny stovp; straż ~a pohraníčna straž; 2. hraníčny, ostátni; termin ~y hraníčny (ostátni) términ
graniczyć   ndk hraníčyti; mežováti, mežovátisie
granit   m hranít m
granitowy   hranítny
granulat   m granulát m
granulka   f granúlka f
grań   f 1. (grzbiet górski) grań f; 2. grań f, kant m
grasejować   ndk horkáviti
grasica   f grasíca f
grasowa|ć   ndk 1. hrábiti; rabováti; napadáti; zajmátisie rozbójom; 2. lutováti; pošyrátisie; pomór ~ł wśród bydła môr lutováv (pošyrávsie) seréd býdła
grat   m grat m; réved m; ~y pl gráty pl; ramôle n; révedy pl; starôtie n; ◊ stary ~ starý chrên; starý korč
gratis   dármo, dárom, zadármo, bezpłátno
gratisowy   ndk darmóvy, bezpłátny
gratka   f ščaslíva okázija; ščaslívy vypádok; nespodiêvana vdáča
gratulacje   pl gratuláciji pl, vinšovánie n; składać ~ komuś gratulováti komúś, vinšovati kohóś
gratulacyjny   gratulacíjny, vinšoválny
gratulować   ndk komuś gratulováti komúś, vinšováti kohóś
gratyfikacja   f gratyfikácija f; nahoróda f
grawer   m gráver m
grawerować   graverováti
grawerski   gráverśki
grawerunek   m graverúnok m
grawitacja   f gravitácija f
grawitacyjny   gravitacíjny
grawitować   ndk 1. gravitováti; 2. ku czemuś schilátisie do čohóś
autograf   m autográf m